• پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید: خداوند تبارک و تعالی چنین فرمود: ای احمد، اگر تو نبودی افلاک را نمیآفریدم، و اگر علی نبود تو را نمیآفریدم، و اگر […]
  • -۷۷ حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: هر کس انگشتری عقیق در دست کند[ همیشه خیر و خوبی میبیند. [ ۶۰۱ […]
  • یهودیان عروسی داشتند. خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ما حق همسایگی داریم و از تو درخواست میکنیم که دخترت فاطمه علیهاالسلام را به خانهی ما […]