• پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من و کسانی از مومنین که پیروان منند از حوض من مینوشند، و خداوند ناقهی صالح را میآورد و صالح از آن میدوشد […]
  • امام موسی بن جعفر (ع) از پدرانش نقل فرموده است که امیر مومنان علی (ع) فرمود: فرد نابینائی اجازه خواست که به منزل فاطمه (علیهاالسلام) وارد شود، آن گرامی خود […]
  • برتری حضرت زهرا (س) و شوهرش از حضرت زهرا علیهاالسلام نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن حضرت فرمود: آیا از اینکه من […]