• پیامبر صلی الله علیه و آله به فاطمه علیهاالسلام فرمود: آیا تو را مژده بدهم؟ وقتی خداوند میخواهد در بهشت به همسر یکی از دوستانش تحفه بدهد، کسی را نزد […]
  • فرمایش حضرت زهرا (س) در لحظه وفات اسماء گوید: دیدم حضرت دستهایش را به سوی آسمان بلند کرده و می‏گوید: پروردگارا به حق حضرت محمد مصطفی و شوق و اشتیاقی […]
  • دیدار ملائکه با فاطمه علیهاالسلام در این چند جایی که ذکر شد محدود نبوده، بلکه خداوند آنها را برای خدمت به فاطمه علیهاالسلام مامور و موظف ساخته بود و پیوسته […]