• فاطمه علیهاالسلام میگوید: هنگامی که رختخواب را برای خوابیدن پهن کرده بودم پیامبر صلی الله علیه و آله به خانهی من آمد و فرمود: یا فاطمه، تا چهار عمل را […]
  • (۱۲)عن فاطمه (علیهاالسلام): یا فاطمه، الا ترضین ان تکونی سیده نساء المومینن [۴۳۲] ؟[ صفحه ۲۲۴]فاطمه (علیهاالسلام) گوید:- پیامبر خدا فرمود- ای فاطمه! ایا خشنودی که مهتر بانوان به ایمان […]
  • عن علی علیهالسلام:«ان النبی علیهالسلام سئل: ما البتول؟ فانا سمعناک یا رسولللَه! تقول: ان مریم بتول و فاطمه علیهاالسلام بتول. فقال صلی اللَه علیه و آله و سلم: البتول التی […]