آغاز آفرینش فاطمه (س)

-۲ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همانا خداوند مرا آفریده و علی و فاطمه و حسن و حسین را خلق کرد پیش از آن
که آدم را بیافریند، در آن هنگام که نه آسمانی ساخته شده بود و نه زمین پهناوری وجود داشت نه تاریکی بود و نه نور، نه
خورشید بود و نه ماه، نه بهشت بود و نه دوزخ. عباس گفت: یا رسولالله آغاز آفرینش شما چگونه بود؟ فرمود: ای عمو، هنگامی
که خداوند اراده کرد ما را بیافریند کلمهای گفت و از آن کلمه نوری آفرید، و بعد کلمه دیگری گفت از آن کلمه روح را خلق
کرد، بعد نور را با روح به هم آمیخت و مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین را آفرید، ما او را تسبیح میکردیم در آن هنگام که
تسبیحی وجود نداشت و تقدیس و تنزیه مینمودیم به هنگامی که تقدیسی نبود، گاهی، که خداوند متعال اراده کرد خلقش را
ایجاد کند، نور مرا شکافت و عرش را از آن آفرید، بنابراین عرش از نور من است و نور من از نور خدا است و نور من از عرش برتر
است بعد نور بردارم علی را شکفات و ملائکه را از آن آفرید پس ملائکه از نور علی میباشد و نور علی از نور خداوند است و
علی از ملائکه افضل است، بعد نور دخترم را شکافت و آسمانها و زمین را از آن [ صفحه ۳۹ ] خلق کرد بنابراین آسمانها و زمین از
نور دخترم فاطمه میباشد و نور دخترم فاطمه از نور خداوند است و دختر فاطمه از آسمانها و زمین برتر است، بعد نور فرزندم حسن
را شکافت و از نور او خورشید و ماه را آفرید پس خورشید و ماه از نور فرزندم حسن میباشد، و نور حسن از نور خدا است و
حسن از خورشید و ماه برتر است. بعد نور فرزندم حسین را شکافت و از نور او بهشت و حورالعین را خلق کرد، بنابراین بهشت و
حورالعین از نور فرزندم حسین میباشند و نور فرزندم حسین از نور خداوند است و فرزندم حسین از بهشت و حورالعین افضل
. [ است. [ ۴۳
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *