اثر انتخاب نام محمد و علی در جنسیت فرزند

اینکه پیامبر صلی اللَه علیه و آله و سلم فرمود: «اگر جنین در رحم را «علی» یا «محمد» بنامید فرزندتان پسر خواهد شد»، [۸۰] یک اثر تکوینی برای نامگذاری فرزندان است و بس. گرچه راه معمولی خلقت پسر و یا دختر، ترکیب کرومزمهای Y و X است، لکن خالق کرومزوم Y و X توانایی تصرف در این راه معمولی را دارد. خداوند میتواند به پاس قدردانی از بندهی مطیع خود، (که نام جنینش را همنام رسولش قرار داده است) فرزند آیندهی او را پسر گرداند.
در اینجا توضیح یک نکته ضروری به نظر میرسد و اینکه: انسان بهترین مخلوق خداوند میباشد و این شرافت برای زن و مرد یکسان است، لذا مردان از نظر خلقت بر زنان هیچ برتری ندارند و همانطور که در فصل پنجم خواهد آمد، تفاوتهای میان زن و مرد، از لوازم خلقت هر یک بوده و بر اثر یک نعمت که در دست زن و یا مرد باشد بر جنس مخالف خود برتری ندارد و همانطور که در فصل پنجم خواهد آمد، تفاوتهای میان زن و مرد، از لوازم خلقت هر یک بوده و بر اثر یک نعمت که در دست زن و یا مرد باشد بر جنس مخالف خود برتری ندارد و چون چنین است مسلمان حق ندارد پسر خود را بر دخترش برتری بخشد و یا زنش را بر اثر دختر زاییدن سرزنش نماید، چرا که این عمل، اثر یک تفکرات جاهلی
[ صفحه ۴۶]میباشد. سخنی که به آن اشاره شد، با آرزوی پسر داشتن، متفاوت است. بنابراین کسی که پسر را بر دختر برتری نمیبخشد، اما علاقمند است خداوند به او پسری ارزانی دارد، از راه صحیح منحرف نگردیده است. روایاتی که در دنباله بحث به آنها اشاره میشود فقط نماینگر نوعی تمایل قلبی برای داشتن فرزند پسر است و یقینا اگر در نظر این افراد پسر یک سر و گردن از دختر بلندتر بود ائمهی اطهار علیهمالسلام آنها را از این تفکر بر حذر میداشتند، چنانچه نمونه آن در فصل پنجم ارائه خواهد شده است. با توجه به این توضیح بقیه مطالب را ملاحظه نمایید.
راوی گوید: «همراه ابنغیلان خدمت امام رضا علیهالسلام رسیدیم، ابن غیلان به امام عرضه داشت: خداوند شما را حفظ فرماید، شنیدهایم که هر کس جنینی داشته باشد و نام او را «محمد» بگذارد، فرزند او پسر خواهد شد؟ امام رضا علیهالسلام فرمودند: هر کس اسم جنینش را «علی» بگذارد فرزندش پسر متولد خواهد شد. سپس فرمودند: «علی» و «محمد» یکی است. ابن غیلان عرضه داشت: وقتی از زنم جدا شدم او باردار بود، دعا بفرمایید فرزندم پسر شود. امام صادق علیهالسلام نگاهشان را به طرف زمین معطوف داشتند و تفکر نمودند. سپس سرشان را بلند کردند و فرمودند: اسم او را «علی» بگذار، این نامگذاری عمرش را طولانی میکند. وقتی به مکه رسیدیم، نامهای از مدائن رسید که برای او پسری متولد شده است». [۸۱] .
[ صفحه ۴۷]برگرفته از کتاب جرعه ای از کوثر نوشته آقای علیرضا سبحانی نسب

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *