اسلام خدیجه

مسلم به سند خود از عایشه نقل کرده که گفت: روزی حسد مرا گرفت و به حضرت عرض کردم: مگر این خدیجه جز یک عجوزهای است؟! خداوند به تو بهتر از او را داده است. عایشه میگوید: چنان پیامبر (ص) از این حرف ناراحت شد که موی جلوی سرش بلند شد، آنگاه فرمود: به خدا سوگند! خداوند بهتر از او را به من عطا نفرموده است. او هنگامی که همه مردم کافر بودند به من ایمان آورد، و هنگامی که همه مرا تکذیب میکردند مرا تصدیق نمود، و هنگامی که همه مرا از مال محروم میکردند با من مواسات نمود، و هنگامی که خداوند مرا از فرزنددار شدن از زنان دیگر محروم ساخت، از او به من فرزند عطا فرمود. عایشه میگوید: با خودم گفتم که به خدا سوگند دیگر خدیجه را به بدی یاد نمیکنم.(۳۱۰)
برگرفته از کتاب الگوی برتر نوشته آقای علی اصغر رضوانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *