اعتراض ابن تیمیه به شکوه حضرت زهرا (س)

ابن تیمیه در اعتراض به علامه حلّیرحمه الله میگوید: «و همچنین آنچه را ذکر کرده که زهرا (س) – با ابوبکر و صاحب او (عمر) سخن نگفت تا آنکه به ملاقات پدرش رفت و به او شکایت کرد، این مطلب امری است که لایق شان فاطمه (س) نیست که درباره او گفته شود؛ زیرا شکایت و شکوه را نزد رسول خدا (ص) بردن امری لایق بر او نیست، بلکه شکوه را باید نزد خدا برد…».(۱۳۹)
پاسخ
اوّلاً: این موضوع که حضرت زهرا (س) با ابوبکر قهر کرده و از او کناره گرفته، امری ثابت و معروف است.
بخاری و مسلم و ابن حبان از عایشه نقل کرده که فاطمه (س) در موضوع اختلاف در ارث رسول خدا (ص) بر ابوبکر غضب کرد و از او کناره گرفت و تا هنگام وفاتش با او سخننگفت.و بعداز پیامبر (ص) ششماه زندگیکرد. و چونوفاتیافت شوهرششبانه او را دفن نمود. و هرگز ابوبکر را خبر نکرد و خود بر جنازه حضرت نماز گزارد.(۱۴۰)
ثانیاً: شکایت بردن نزد رسول خدا (ص) حقیقتاً شکایت بردن نزد خداوند است. لذا مشاهده میکنیم که صحابه در شداید و مصایب و ظلمهایی که به آنان روا میشد به رسول خدا (ص) پناه برده و به او شکوه میکردند.
ابوداوود از خوله بن مالک بن ثعلبه نقل کرده که گفت: همسرم اوس بن صامت مرا طلاق ظهار داد. به نزد رسول خدا (ص) آمدم و از این بابت نزد او شکایت کردم. حضرت در این امر با من مجادله مینمود و میفرمود: از خدا بترس؛ زیرا او پسر عموی تو است. من نگذشتم تا اینکه قرآن نازل شد، خداوند سبحان فرمود: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها»؛(۱۴۱) «خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود شنید.»(۱۴۲)
ثالثاً: مطابق روایات بسیاری، صحابه نزد رسول خدا (ص) شکایت میآوردند. اینک به نمونههایی از آنها اشاره میکنیم:
۱ – شکوه حضرت زهرا (س) از خدمت در منزل.(۱۴۳)
۲ – شکوه یکی از صحابه درباره قحطی.(۱۴۴)
۳ – شکوه صحابه از گرانی قیمتها.(۱۴۵)
۴ – شکوه صحابه از فقر و تنگدستی.(۱۴۶)
۵ – شکوه صحابه از عطش در یکی از غزوات.(۱۴۷)
۶ – شکوه جریر از اینکه نمیتواند بر اسب بنشیند.(۱۴۸)
۷ – شکوه حذیفه.(۱۴۹)
۸ – شکوه عبدالرحمن بن عوف از خالد بن ولید.(۱۵۰)
۹ – شکوه یکی از صحابه از قساوت قلب.(۱۵۱)
۱۰ – شکوه عثمان بن ابی العاص از دردی که در بدنش احساس کرده بود.(۱۵۲)
۱۱ – شکوه صحابه از ظلم مشرکین.(۱۵۳)
۱۲ – شکوه یکی از صحابه در مورد تخیّلات در نماز.(۱۵۴)
۱۳ – شکوه زنان به جهت کتک خوردنشان.(۱۵۵)
۱۴ – شکوه تابعین از حجاج بن یوسف ثقفی.(۱۵۶)
۱۵ – شکوه امیرالمونین (ع) در عالم رویا از امت پیامبر (ص).(۱۵۷)
۱۶ – شکوه بهائم نزد رسول خدا (ص).(۱۵۸)

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *