امام علی بعد از پیامبر استخوان در گلو

شایسته بود این خاکها به جای قبر زهرا علیهاالسلام بر سر اهل مدینه ریخته شود. عظمت این مصیبت را کسی درک نمیکند مگر همسرش امیرالمومنین (ع) که سوز دل او از سخنش معلوم میشود.
اینک مادرم زهرا علیهاالسلام در قبرش قرار گرفته و همسرش با دلی دردناک و چشمی اشکبار بر سر قبرش ایستاده ولی همینکه از دفن زهرا علیهاالسلام فارغ شد حزن و اندوه و غصهی حضرت به هیجان آمد و دستش را از خاک قبر تکان داد و اشک به صورتش جاری ساخت.
راز و دردهای درونی
آنگاه رو به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله نمود و چنین درد دل کرد: سلام بر تو یا رسول الله از طرف من، سلام بر تو از دخترت و زائرت و آنکه در بقعهی تو در کنار خاک تو آرمیده و خداوند زود رسیدن او را به تو
[ صفحه ۹۰]برگزیده. یا رسول الله، صبر و شکیبائیام در فراق دختر شایستهی تو کم شده، و دربارهی سیدهالنساء تحملم تمام شده اسمت. در این مصیبت نیز تاسی به روش، و سنت تو در هجران تو برای من جای تسلیت است.
تو را در لحد قبرت جای دادم بعد از آنکه روحت پرواز کرد در حالی که سر مبارکت را بین گلو و سینهام قرار داده بودم و با دست خود چشمان تو را روی هم نهادم و کفن و دفن تو را خودم برگزار کردم. آری من مقدرات و سنت خدا را قبول دارم. انا لله وانا الیه راجعون.
امانت تو باز پس داده شد، و گرو باز پس گرفته شد و زهرا ناگهان از دستم رفت. یا رسول الله، آسمان و زمین چقدر زشت و تیره و تار به نظر میرسند. ای پیامبر خدا، بعد از این حزن و اندوه من پایان ناپذیر و شبهایم بیداری و بیخوابی است.
این هم و غم زهرا از قلبم زایل نمیشود تا وقتی که خداوند آن خانهای را که تو در آنجا ساکن شدی برای من نیز برگزیند.
این اندوه و مصیبت اندرون را پر از چرک و خون میکند و غمی است که در هجوم و هیجان است.
خداوند چه زود میان ما جدائی انداخت و به خدا شکوه میکنم و به همین زودی دخترت به تو خبر میدهد که چگونه امت تو بر علیه من و برای از بین بردن حق فاطمه علیهاالسلام همدست شدند.
این مصائب و رویدادها را با تاکید از او سوال کن و ستمهائی که به ما رفته از او خبر بگیر که چقدر درد و رنج جوشان در دلش بود و برای بازگو کردن و منتشر ساختن آنها راهی پیدا نکرد و آنها را به تو خواهد گفت و خداوند برای او داوری میکند و او بهترین داورهاست.
[ صفحه ۹۱]سلام و درود من بر فاطمه علیهاالسلام یا رسول الله، سلام کسی که وداع و خداحافظی میکند نه مانند کسی که دل تنگ و خسته و با گفتار سلام میکند.
اگر از سر خاک فاطمه برگردم از دل تنگی نیست و اگر همین جا بمانم به آن معنی نیست که به وعدهای که خداوند به صابرین داه بد گمانم.
آه آه! صبر و شکیبائی مبارکتر و زیباتر است و اگر غلبه و آزار تجاوزکاران بر من نبود نزد قبر تو جایگاه قرار میدادم و ملازم تربت تو میشدم و مانند معتکف در کنار تو درنگ میکردم و مثل مادران جوان مرده به بزرگی مصیبت ناله میکردم که در محضر خدا دختر تو پنهانی دفن شد و حق او با زور و خشونت از بین رفت و آشکارا از ارثش بازداشته شد با اینکه از زمان رحلت تو چیزی نگذشته و یاد تو کهنه نشده بود.
یا رسول الله، به درگاه خدا شکوه میکنم و بهترین و زیباترین تسلی و آرامش دل در سنت تو است. پس صلوات و درود و رحمت و برکات خدا بر فاطمه و بر تو. [۳۲] .
برگرفته از کتاب اما دخترم فاطمه در آستان فاطمه علیها السلام نوشته ب-ام نرجس

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *