انتخاب پیامبر قبل از خلقت در خطبه فدکیه

(إِذِ الخَلائِقُ بِالغَیب مَکْنُونَه)
(زمانی او را برگزید که همهی خلائق، پوشیده (و معدوم) بودند.)
یعنی زمانی حضرت محمد صلی اللَه علیه و آله مورد توجه و برگزیدهی خدا بود که هنوز موجودات خلق نشده بودند و به اصطلاح در عالم به سر میبردند؛ همانطور که واهمهی انسان خیال میکند که زمانی عدمستانی بوده و تمام این موجودات در آن عدمستان، تاریک و خاموش بودهاند و بعد نور وجود به آنها تابیده است و روشن شدهاند و به عالم وجود پای نهادند، حالا در مقام تلفظ نیز انسان میگوید: «در عالم عدم»، یعنی عالمی که همه معدوم بودهاند.
اما با این حال در همان عالم عدم، خداوند به همهی نظام وجود،
[ صفحه ۸۶]قبل از ایجاد آن علم داشته است و آن را اندازهگیری کرده است؛ اینکه نظام وجود در چه زمانی است، در چه رتبهای است و چه مقامی دارد، همهی اینها مورد علم خدا بوده است و خداوند در همان مرتبه، وقتی که هنوز هیچ موجودی را خلق نکرده بود و همهی خلائق پوشیده و معدوم بودند، پیامبر صلی اللَه علیه و آله را برگزید و برای خود انتخاب نمود. [۵۵] .
(وَ بِسَتْرِ الاَهاویلِ مَصُونَه)
(و وقتی او را برگزید که خلائق به پوشش هولها محفوظ بودند.)
«اهاویل» جمع «اهوال» است و «اهوال» هم جمع «هول» میباشد، بنابراین «اَهاویل»، جمع الجمع [۵۶] است؛ «هول» یعنی وحشت و هراس.
حضرت میخواهند بفرمایند آن زمانی که خداوند پیامبر اکرم صلی اللَه علیه و آله را برگزید، همه موجودات در عدمستان، در عالم هول و وحشت بودند. البته این تعبیرات، مجازی است و در مقام خطابه میباشد؛ وگرنه موجودات قبل از وجود چیزی نیستند تا هول داشته یا در عالمی به نام «عدمستان» باشند.
(وَ بنَهایَهِ العَدَمِ مَقْرونَه)
(و همهی موجودات به منتهای عدم مقرون بودند.)
[ صفحه ۸۷]یعنی هیچ موجودی در عالم، وجود نداشت و موجودات همه معدوم محض بودند.
حال ممکن است کسی این سوال را بکند که اگر در آن زمان هیچ موجودی وجود نداشت، پس چطور خدا، پیغمبر صلی اللَه علیه و آله را همان وقت انتخاب کرد و برگزید و حال آنکه هیچ موجودی نبوده و همه در عدمستان به سر میبردند؟
لذا حضرت میفرماید:
برگرفته از کتاب خطبه حضرت زهرا (س) و ماجرای فدک نوشته آقای حسینعلی منتظری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *