برتری حضرت فاطمه بر پیامبران پیشین

شکی نیست که رسولخدا صلی اللَّه علیه و آله، در میان تمام مخلوقات عالم، برترین آنان است و اگر نور پاک او نبود و وی قدم به هستی نمیگذاشت، بدون تردید، خداوند متعال دگران را خلق نمیکرد. [۲۸۷] .
[ صفحه ۱۶۰]و از سوی دیگر در احادیثی که از طریق عامه و خاصه نقل شده، پنج تن آلعبا، همگی نور واحد و در پیشگاه الهی به یک میزان خواهند بود، [۲۸۸] . هر چند برتری پیامبر صلی اللَّه علیه و آله بر دیگران مسلم است.
و در حدیثی رسولخدا میفرمایند: «من برترین انسان جهان برای اولین و آخرین هستم و بعد از من علی علیهالسلام برترین مخلوقات جهان است، بدانید که اول ما مثل آخر ما و آخر ما مثل اول ما میباشد. [۲۸۹] .
و از سوی سوم از خود پیامبر خدا میخوانیم که میفرمایند:

«حسن و حسین بهترین انسان روی زمین بعد از من و پدرشان میباشند و مادرشان بهترین زن عالم است.» [۲۹۰] .
و در سایر سخنان پربار اهلبیت میخوانیم که خداوند انبیا را بر دیگران تفضیل داده و آنان را نیز در مراتب کمال و فضیلت یکسان نیافریده، بلکه چند نفر آنان که به اولوالعزم معروفند، بر سایر سفیران آسمانی مقدم داشته و اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام را نیز بر این (انبیا اولوالعزم) برتری داده است. [۲۹۱] .
و بالاخره در یک روایتی از امام صادق علیهالسلام آمده است: تمام پیامبران گذشته برای معرفت حقوق و ولایت ما مبعوث شدهاند و موظف بودهاند ما را بر دیگران مقدم بدانند. [۲۹۲] .
[ صفحه ۱۶۱]اگر به دقت و بدون ذهنیت این احادیث را مورد نظر قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که انبیای الهی همگی معصوم بودند و اینکه علی، فاطمه، حسن و حسین علیهمالسلام، بعد از پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله، از همهی آنان برترند، بدون تردید در تمام فضائل و از جملهی در عصمت بر همهی آنان تفوق دارند. (دقت فرمایید.)
از طرف دیگر در فصل ششم این کتاب روایات متعددی را از طریق اهلسنت و تشیع ملاحظه فرمودید که اگر علی نبود، برای فاطمه علیهاالسلام کفو و همتایی پیدا نمیشد، خواه آدم و انسانهای دیگر.
علما و دانشمندان بزرگ و محققین عالیقدر از این حدیثها نیز، تفوق و برتری علی و فاطمه علیهمالسلام را بر همهی انسانها جز رسولخدا استفاده کردهاند. در این صورت برای فاطمهی زهرا علیهاالسلام فوق عصمت ثابت میشود، زیرا به استناد این حدیثها، فاطمه علیهاالسلام برابر علی است و چگونه مفروض است که انسان عاقل، در دو تساوی یکی را بر دیگری مقدم بدارد؟ (دقت فرمایید)
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *