ترجمه خطبه حضرت زهرا (س) – خطاب امسلمه با مردم

راوی گوید: آنگاه امسلمه سر خود را از حجرهاش بیرون آورد و گفت: آیا به مِثل فاطمهای که دختر رسولخداست این حرفها زده میشود؟! در صورتی که او حوریهای بین انسانها، و اُنس برای نفس پیامبر است. در آغوش پیامبران تربیت یافته و نزد ملائکه دست بدست گردیده و در دامان زنانِ پاک رشد نموده و به بهترین وجهی در وجود آمده و به نیکوترین صورت تربیت شده است.
آیا گمان میکنید پیامبر میراثش را بر او حرام نموده و او را از این مسئله آگاه ننموده است؟ با اینکه خداوند به او فرموده: «و خانوادهی نزدیک خود را از مخالفت احکام الهی بترسان». [۶۲۱] آیا میشود پیامبر به فاطمه این مسئله را فرموده باشد ولی او مطالبهی ارث نماید؟!! و حال آنکه او بهترین زنان و مادر سرآمد جوانان و همتای مریم دختر عمران
[ صفحه ۲۶۱]و همسر شیر شجاعان است. فاطمهای که با پدرش رسالتهای پروردگار پایان یافت.
قسم بخدا پیامبر نسبت به او در گرما و سرما دلسوزی میکرد و دست راست خود را زیر سر او مینهاد و روانداز او را دست چپش قرار میداد. عجله نکنید که پیامبر ناظر گمراهی شماست و بر خدا وارد میشوید. وای بر شما و بزودی خواهید دانست. [۶۲۲] .
برگرفته از کتاب اسرار فدک نوشته: محمد باقر انصاری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *