ترجمه خطبه حضرت زهرا (س) – خطاب به انصار

سپس حضرت نگاهی به جانب انصار نمودند و فرمودند:
ای یادگاران زمان پیامبر، و ای یاوران دین و پناهدهندگان اسلام! این چه سستی است در یاری من و چه ضعفی است در کمک به من و چه کوتاهی است دربارهی حق من و چه خوابی است که در مورد ظلم به من شما را فرا گرفته است؟! آیا پیامبر صلی الله علیه و آله پدرم نمیفرمود: «حُرمت هر کسی را نسبت به فرزندانش باید نگاه داشت»؟ چه زود کار خود را کردید، و عجب زود به کاری که زمانش نرسیده بود اقدام نمودید!
و شما قدرت کمک به آنچه من طلب میکنم و قوت برگرفتن آنچه در پی آن هستم و میخواهم دارید. آیا به راحتی میگویید «محمد رسول خدا از دنیا رفت»؟ [۶۱۰] بخدا قسم این واقعهای مهم است که شکافی عظیم و گسیختگی گستردهای همراه داشت، و التیام دهندهی آن مفقود بود. با غیبت پیامبر زمین تاریک گردیده، و برگزیدگان الهی محزون گشتهاند، و در مصیبت او آفتاب و ماه گرفته و ستارگان پراکنده شدند. با رحلت او امیدها به یأس مبدل شد، و اموال غارت شد و حریم آنحضرت از بین رفت، و حرمت او مورد اهانت قرار گرفت. با رفتن او امت در فتنه افتادند و ظلمت همه جا را فرا گرفت و حق از بین رفت.
بخدا قسم رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بلیهی بسیار بزرگ و مصیبت عظیم است که مصیبتی مثل آن و حادثهی ناگواری همچون آن در دنیا نخواهد بود و به این مصیبت عظمی کتاب خدا در خانههایتان و در هر صبح و شام آگاهی داده و به آن در گوشهایتان با ندا و فریاد و خواندن و فهماندن خبر داده است.
[ صفحه ۲۵۰]و همچنین خبر داده از آنچه که به انبیای الهی و فرستادگان خداوند در گذشته رسیده که حکمنهایی و قضا و قدر حتمی است. (آنجا که فرموده:) «و نیست محمد مگر فرستادهی خدا که قبل از او پیامبران آمدهاند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود به جاهلیت خود برمیگردید و مرتد میشوید؟ کسی که مرتد شود به خداوند ضرری نمیرساند، و خداوند شکر گزاران را پاداش میدهد». [۶۱۱] .
برگرفته از کتاب اسرار فدک نوشته: محمد باقر انصاری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *