تشیع و ایرانیان

علیرغم آنکه تشیع، عمق اسلام و جوهره آن میباشد، باز هم بعضی از مزدوران را میبینیم که میکوشند تا تشیع را به ایران ارتباط دهند به نحوی که ضمن آن، این مطلب را میرساند که چیزی تازه بوجود آمده در کالبد اسلامی
[ صفحه ۷۲]میباشد که با فرهنگ مردم ایران قبل از اسللام آمیخته شده است… اینان فراموش کردهاند که تشیع پیش از ورود اسلام به ایران وجود داشته است، آنگونه که قبلا بیان کردیم که تولد تشیع همراه با طلوع فجر رسالت محمدی صلی اللَّه علیه و آله و سلم بوده و از عراق و لبنان و دیگر مناطق کشورهای عربی به ایران وارد گردید و در آنجا افرادی را یافت که امانت را بر عهده گرفتند آنگونه که سلمان فارسی (رض) بوده است.
و برای اینکه فایده عمومیت یابد، برای برادران سنی خود یادآور میشویم که اغلب علمای آنان از ایران بودهاند از آن جمله بخاری و ترمذی و نسائی و ابنماجه و رازی و قاضی بیضاوی و دیگر بزرگان اهل سنت و جماعت. اینک همه مدعی تمسک به سنت حضرت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله میباشند و حد فاصل آن است که هر دو گروه را در میزان قرار دهیم و ببینیم.
برگرفته از کتاب با نور فاطمه (س) من هدایت شدم نوشته آقای عبد المنعم حسن سودانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *