تعجب فاطمه از عیادت آتش زنندگان خانه اش

سپس فرمود: ای ابوبکر، عجیب است که امروز با حال امن وارد خانهی ما میشوی [۲۵] و این زمانی است که مردم را بر ما مسلط کردهای؟ بیرون رو که بخدا قسم کلمهای با تو سخن نخواهم گفت تا خدا و رسولش را ملاقات کنم و به آنان شکایت نمایم.
در اینجا بود که ابوبکر صدای وای و ویل بلند کرد و اظهار ناراحتی شدید نمود. عمر گفت: «ای خلیفهی پیامبر، بخاطر گفتهی یک زن اینگونه منقلب میشوی و جزع و فزع مینمایی»؟! و آنگاه برخاستند و بدون نتیجه بیرون آمدند و آرزو کردند که ای کاش نیامده بودند تا فاطمه علیهاالسلام این چنین صریح و قاطع نارضایتی و غضب خود را نسبت به آنان اعلام نمیکرد.
[ صفحه ۷۶]برگرفته از کتاب اسرار فدک نوشته: محمد باقر انصاری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *