حجاب حضرت فاطمه

امام موسی بن جعفر (ع) از پدرانش نقل فرموده است که امیر مومنان علی (ع) فرمود: فرد نابینائی اجازه خواست که به منزل فاطمه (علیهاالسلام) وارد شود، آن گرامی خود را از او پوشیده داشت، رسول خدا (ص) به او فرمود: چرا خود را از او پنهان میسازی در حالی که نابیناست و ترا نمیبیند؟
عرض کرد: اگر او مرا نمیبیند من او را میبینم، و نیز رایحه و عطر را میبوید و شامهاش سالم است.
رسول خدا (ص) فرمود: گواهی میدهم که تو پاره تن منی. [۱۱۳] .
عفاف و دوری از مردان بیگانه
فاطمه (علیهاالسلام) در پاسخ این سوال که «برای زنان چه چیز بهتر است؟» فرمودند: «برای زنان بهترین چیز آنست که مردان را نبینند و مردان نیز آنان
[ صفحه ۷۰]را نبینند». [۱۱۴] .
و نیز در پاسخ سوال پیامبر (ص) که از یاران خویش پرسیده بودند: «زن چه وقت به پروردگار خویش مقرّبتر و نزدیکتر است؟»، فاطمه (علیهاالسلام) گفتند: «زن آنگاه به خدای خویش نزدیکتر و مقرّبتر است که در قعر منزل خویش اقامت گزیند» (از بیرون آمدن و اختلاط با مردان و دیده شدن در جامعه خود را محفوظ دارد).
پیامبر (ص) (چون پاسخ فاطمه را شنید) فرمود: فاطمه پاره تن من است. [۱۱۵] .
تقسیم کار با خادمه منزل
«سلمان فارسی» میگوید: فاطمه (علیهاالسلام) نشسته بود و با آسیای دستی جو را آرد میکرد و دسته آسیا (به جهت مجروح بودن دست فاطمه (علیهاالسلام) خونین بود، و حسین (ع) که در آن هنگام کودک خردسالی بود در گوشهای از خانه از گرسنگی گریه میکرد، عرض کردم: ای دختر رسول خدا (ص) دستت را مجروح کردهای در حالی که «فضّه» [۱۱۶] هست
[ صفحه ۷۱](که کارها را انجام دهد)، فرمود: رسول خدا (ص) به من سفارش کرده است که یک روز خدمت با «فضّه» و یک روز با من باشد، و نوبت او دیروز بود… [۱۱۷] .
گذشت از زینتها
امام سجّاد (ع) فرمودند «اسماء بنت عمیس» برایم نقل کرد: که من نزد (جده تو) فاطمه (علیهاالسلام) بودم هنگامی که رسول خدا (ص) بر او وارد شد و او گردنبندی از طلا به گردن داشت که امیر مومنان علی (ع) از سهم خود از غنائم برای او خریده بود، پیامبر (ص) فرمود: ای فاطمه، مردم نگویند فاطمه دختر محمد لباس جباران بر تن میکند!
فاطمه (علیهاالسلام) گردنبند را پاره کرد و فروخت و با آن بندهای را خریداری و آزاد ساخت، و رسول خدا (ص) از این کار شادمان شد. [۱۱۸] .
گذشت از زینتها
امام باقر (ع) فرموده است: رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله
[ صفحه ۷۲]چون میخواست به سفری برود با هر کس از اقوامش میخواست خداحافظی میکرد و با آخرین فردی که خداحافظی میکرد فاطمه علیهاالسلام بود و شروع سفرش از خانه او بود، و چون بازمیگشت ابتدا نزد فاطمه میرفت و دیدار اقوام را از او شروع میفرمود.
یکبار پیامبر (ص) به سفر رفت و علی (ع) نیز از غنایم جنگی چیزی به دست آورده و به فاطمه داده و رفته بود، و فاطمه (علیهاالسلام) با آنان، دو النگوی نقره و پردهای تهیه فرمود و پرده را جلوی در آویخت، چون رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله بازگشت به مسجد داخل شد و سپس همانطور که معمولش بود به سوی خانه فاطمه (علیهاالسلام) آمد، فاطمه (علیهاالسلام) شادمان برخاست و با شور و شوق به سوی پدر شتافت، پیامبر (ص) نظر فرمود و دو النگوی نقره را در دست او و پرده را بر در خانه مشاهده کرد. رسول خدا (ص) (پیش نیامدو) در جائی نشست که فاطمه (علیهاالسلام) را میدید، فاطمه (علیهاالسلام) گریست و اندوهگین شد و گفت: پیش از این با من اینگونه رفتار نمیفرمود.
پس دو پسر خود (امام حسن و حسین (ع) را فراخواند و پرده را از درب خانه کند و النگوها را از دست بدر آورد و النگوها را به یکی و پرده را به دیگری داد و به آنان فرمود: نزد پدرم بروید و از من به او سلام برسانید و بگویید: ما پس از رفتن شما به سفر غیر از تهیه اینها کار دیگری نکردهایم. اینک هر طور مایل هستید آنها را
[ صفحه ۷۳]به مصرف برسانید، آن دو از طرف مادر این موضوع را به عرض پیامبر (ص) رساندند، رسول خدا (ص) آن دو را بوسید و در آغوش کشید و هر یک را بر یک زانوی خود نشاند آنگاه فرمان داد آن دو النگو را شکسته و قطعه قطعه کردند و اهل «صفّه» را فراخواند. و آنان گروهی از مهاجرین بودند که نه خانهای داشتند و نه مالی، و تکههای النگو را میان آنها تقسیم فرمود و سپس پرده را که پارچهای طولانی ولی کم عرض بود میان افرادی از آنان که برهنه بودند و پوششی نداشتند تقسیم کرد…
آنگاه رسول خدا (ص) فرمود: خداوند بر فاطمه رحمت آورد، همانا خدای متعال به جهت این پرده از لباسهای بهشتی به او خواهد پوشاند و به جهت این النگوها از زینتهای بهشتی به او عطا خواهد کرد. [۱۱۹] .
پیراهن عروسی
پیامبر (ص) برای فاطمه و شب عروسی او پیراهنی تهیّه فرمودند زیرا پیراهنی که فاطمه بر تن داشت وصلهدار بود، در این هنگام مستمندی به خانه آنان مراجعه کرد و لباس کهنهای طلبید، فاطمه (علیهاالسلام) خواست پیراهن وصلهدار را به فقیر بدهد، امّا به یاد آورد که خدای متعال میفرماید «لَنْ تَنالُوا البِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ- به نیکی نمیرسید تا آنگاه که از
[ صفحه ۷۴]

آنچه دوست دارید انفاق کنید» [۱۲۰] ، به همین جهت پیراهن نو را به فقیر داد… [۱۲۱] .
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا (س) بانوی بانوان نوشته آقای ابوالفضل گرمارودی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *