حضرت فاطمه اسوه حجاب

از امیرالمومنین (ع) روایت شده که خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله
[ صفحه ۸۴]نشسته بودم که فرمود: به من خبر دهید: چه چیزی برای زن بهتر است؟ همهی ما از جواب درماندیم تا از مجلس متفرق شدیم. من نزد فاطمه علیهاالسلام برگشتم و آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله به ما گفته بود به فاطمه علیهاالسلام بازگو کردم، و گفتم: هیچ کس از ما جواب آن را نفهمید و نمیدانست. فاطمه علیهاالسلام فرمود: ولی من میدانم، برای زن بهتر است که مردان را نبیند، و مردان نیز او را نبینند.
من خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله برگشتم و گفتم: یا رسول الله، از ما سوال کردی چه چیزی برای زن بهتر است؟ برای زن بهتر است که مردان را نبیند، و مردان نیز او را نبینند.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی آن را به تو خبر داده. تو که نزد من بودی و آن را نمیدانستی؟ گفتم: فاطمه علیهاالسلام گفته است. پیامبر صلی الله علیه و آله از این کلام خوشش آمد و فرمود: راستی فاطمه پارهی تن من است. [۷۰] .
[ صفحه ۸۵]برگرفته از کتاب اما دخترم فاطمه در آستان فاطمه علیها السلام نوشته ب-ام نرجس

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *