حضرت فاطمه در محشر

اشاره
انسان پس از مردن ممکن است هزاران سال بلکه میلیونها سال در عالم قبر (برزخ)بماند، ولی سرانجام دوباره زنده شده و برای پس دادن اعمالش، به عالم رستاخیز خواهد آمد.
در قرآن مجید آیات زیادی از سختی آن روز سخن به میان آورده و اضافه میکند که انسانها در همچو لحظاتی از ترس و وحشت، نزدیکترین افراد خویش را فراموش میکنند.
مادران باردار، از وحشت، بچههایشان را سقط مینمایند و زنان شیرده، از فرزندان شیرخوار غفلت میکنند، و کسان دیگر در حال مستی به سر میبرند، در حالی که مست نیستند، ولی عذاب خدا ترسناک است. [۴۵۳] .
آری در آن روز زندهها میمیرند و همراه مردهها دوباره زنده میشوند و همگی به محشر میآیند…
فاطمه چگونه سر از قبر برمیدارد؟
حضرت فاطمه علیهاالسلام هر چند مقام برتری دارد، ولی او نیز همانند دیگران این مسیر
[ صفحه ۲۶۶]را میپیماید و پس از عالم برزخ به محشر میآید و در پیشگاه خدا مقام او بر دیگران ثابت میشود…
علی علیهالسلام میفرمایند: روزی پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله برای دیدار فاطمه علیهاالسلام به خانهی ما آمد، ولی دخترش را بسیار محزون دید. از او پرسید چرا این گونه غمگینی؟ در جواب گفت: پدر جان! به یاد عالم محشر افتادم که مردم در آن حال عریان خواهند بود. (ذکرت المحشر و وقوف الناس عراه…)
رسول گرامی فرمودند: نگران مباش، پس از آنکه من، علی و ابراهیم خلیل علیهالسلام سر از قبر برمیداریم آنگاه خداوند جبرئیل را با هفتاد هزار ملائکه به سراغ تو میفرستند، سپس اسرافیل در حالی که با سه پارچه زیبا از نور در اختیار دارد، کنار تو میآید و تو را از قبر بیرون مینماید، در حالی که بدنت پوشیده است…
آنگاه با عزت و احترام بینظیر هفتاد هزار ملائکه تسبیح گویان تو را وارد محشر میکنند و به همین تعداد حوریان بهشتی به استقبالت میآیند. در این هنگام مریم (دختر عمران)، خدیجه (دختر خویلد)، حوا (زن آدم)، آسیه، (دختر مزاحم) هر کدام با صفوف ملائکه اطراف تو را میگیرند و تو را بر روی منبری از نور مینشانند در این هنگام جبرئیل به حضور تو میرسد و میگوید: هر حاجتی داری بگو و تو میگویی: خدایا! حسن و حسینم را میخواهم.
در آن ساعت حسینت را میبینی که با بدن خون آلون به محشر میآید و از خدا میخواهد که قاتلان وی را به کیفر رساند، بلافاصله خداوند به خشم آمده و از خشم او ملائکه نیز به خشم آیند و شعلههای جهنم زبانه میکشد و قاتلان حسین و دشمنان او بر درون آتش افکنده میشوند. [۴۵۴] .
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *