حضرت فاطمه در کنار مزار شهدا

تاریخ زندگی فاطمهی زهرا علیهاالسلام نشان میدهد که او زن خانهنشین و پردهنشین نبود، بلکه به دستور و مضمون آیات و روایات زیادی، وی صلهارحام میکرد و به دیدار خویشاوندان میشتافت و با آنان نشست و برخاست داشت و پس از مرگ آنان، فراموششان نمیکرد و بر مزار آنان میرفت و از خداوند متعال برایشان استرحام مینمود.
در حدیث صحیح السند از امام صادق علیهالسلام نقل شده:
عاشت فاطمه بعد محمد صلی اللَّه علیه و آله خسمه و سبعین یوما، لم ترکاشره و لاضاحکه تاتی قبور الشهدا فی کل جمعه مره بین الاثنین و الخمیس فتقول هاهنا کان رسولاللَّه، و هاهنا کان المشرکون. [۳۲۶] .
[ صفحه ۱۸۴]فاطمه علیهاالسلام بعد از پیامبر خدا هفتاد و پنج روز زندگی کرد، در حالی که خوشحال و خندان دیده نشد. او هفتهای دوبار در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به زیارت شهدای احد میرفت و آنها را زیارت میکرد و محل جنگ رسولخدا با مشرکین را دقیقا نشان میداد.
این حدیث که به سند صحیح از کافی نقل شده، میرساند که فاطمه علیهاالسلام علاوه بر زیارت اهل قبور، آمدنش به مزار شهدا، شخصا در جنگ احد نیز حضور داشت و محل را با چشمان مبارکش دیده بود…
و ابن ابیالحدید که یکی از دانشمندان بسیار بزرگ و محقق اهلسنت است، در این باره از واقدی نقل میکند:
کانت فاطمه بنت رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله تاتیهم بین الیومین و الثلاثه فتبکی عندهم و تدعو. [۳۲۷] .
فاطمه علیهاالسلام دختر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله هر دو سه روز یکبار به کنار قبور شهدای احد میآمد و در آنجا گریه میکرد و برای مردگان و شهدا دعا مینمود. و حضرت امام صادق علیهالسلام میفرمایند:
ان فاطمه کانت تاتی قبور الشهدا فی کل غداه سبت فتاتی قبر حمزه و تترحم علیه و تستغفر له. [۳۲۸] .
فاطمه علیهاالسلام هر هفته صبحهای روز شنبه به احد میآمد و قبور شهدا را زیارت میکرد و در کنار قبر حمزه میایستاد و برای وی دعا میکرد و استرحام مینمود. [۳۲۹] .
از این حدیثها استفاده میشود که فاطمه علیهاالسلام به زیارت قبور شهدا میرفت و برایشان استرحام مینمود و از فداکاریهای آنان در جنگ احد یاد میکرد و به یادشان اشک میریخت.
ممکن است برخیها از تعبیرهای «دوبار و یکبار در هفته» که در روایات
[ صفحه ۱۸۵]آمده است دچار مشکل شوند و نوعی اشکال در صحت روایات تلقی کنند، ولی باید گفت: زیارت فاطمه علیهاالسلام هفتهای دو یا یک بار ممکن است به تفاوت زمان باشد، که در یک مقطع، هفتهای دوبار میرفت و بعدها هفتهای یکبار…
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *