حضرت فاطمه و خشنودی از تقسیم کار

در دین مقدس اسلام کار و تلاش زن، همانند کار و تلاش مرد یک ضرورت اجتماعی است و پیامبر اسلام این امر را بر همگان اعم از زن و مرد واجب ساخته [۲۷۶] و نقش زن را در پیشرفت امور خانه و اجتماع برابر مرد دانسته است. [۲۷۷] .
کشورهایی که به طور هماهنگ و با تشریک مساعی زن و مرد به کار میپردازند و یا خانوادههایی که دست محبت به هم داده و دسته جمعی کار میکنند، وضع زندگی و اجتماعی و سیاسیشان به مراتب بهتر از آن گروه کشورها و خانوادههایی است که در جمود فکری بسر برده و کار و تلاش را فقط مخصوص مردها میدانند… منتهی باید تخصصها و تواناییها و ظرافت هر یک از زنان و مردان را در نظر گرفت و کار مناسب و متناسب با توان هر یک را برایشان محول ساخت. [۲۷۸] ما اگر زندگی مشترک دو زوج معصوم (علی و فاطمه علیهماالسلام) را در نظر بگیریم ملاحظه میکنیم که آنان در این
[ صفحه ۱۵۳]زمینه هر یک به کار و تلاش پرداخته، ولی بر مبنای تناسب زن و مرد و تقسیم کار.
روزی به این مناسبت به محضر پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله شتافته و از آن حضرت کسب تکلیف نمودند. رسولخدا چنین داوری کرد:
فقضی علی فاطمه بخدمتها مادون الباب و قضی علی علی بما خلفه. فقالت فاطمه: فلا یعلم ما دخلنی من السرور الا اللَّه باکفائی رسولاللَّه تحمل ارقاب الرجال. [۲۷۹] .
فاطمه علیهاالسلام را مامور به انجام کارهای داخل خانه نمود و علی را نیز به امور خارج از خانه مامور ساخت. دختر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله از این تقسیم کار فوقالعاده خوشحال شد و چنین اظهار داشت:
جز خدا کسی نمیداند که من از چنین تقسیم کار چقدر خوشحال شدم، زیرا که پدرم رسولخدا مرا از گریبانگیر شدن با مردان معاف داشته است.
از این حدیث استفاده میکنیم که فاطمهی زهرا علیهاالسلام حتی الامکان دوست داشته در پردهی حجاب و عفاف زندگی کند و تا ضرورتی نمیدید از اختلاط با مردان- آن هم با یک شرایط خاص- خودداری میکرد و از اینکه پدرش کارهای داخل خانه را به او واگذار نموده و از فعالیتهای امور بیرونی معاف داشته مسرور بوده است هر چند فاطمهی زهرا علیهاالسلام در مواقعی که اقتضا میکرد، به تلاشهای سیاسی و اجتماعی نیز پرداخته. خطابهها و احتجاجات او با خلیفه و غاصبین خلافت از این امور است.
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *