خطابه‏ فدک محاکمه‏ اجباری غاصبین

خطابه‏ فدک محاکمه‏ اجباری غاصبین

از خصوصیات خطابه‏ی فدک این است که بصورت یک خطابه‏ی متصل نیست، بلکه بصورت تخاطب در حضور مردم بعنوان دادگاهی که قاضی آن خدا و مردم در زمانهای طولانی هستند و خواهند بود ایراد شده است. این نوع خطابه همان بود که غاصبان از آن گریز داشتند و هرگز برای چنین محاکمه‏ای حاضر نمی‏شدند. فاطمه زهرا علیهاالسلام با برنامه‏ی خود آنان را در این دادگاه حاضر ساخت و وادارشان کرد که سخن بگویند و ماهیت خود را افشا کنند، تا آنحضرت هم جوابهای لازم را به آنان بگوید، و نتیجه‏ی نهایی آن عاید نسلهای تاریخ شود. مسلمانان و غیر مسلمین فاطمه علیهاالسلام را بشناسند و دشمن او هم معرفی شده باشد. فرهنگ فاطمی از فرهنگ سقیفه‏ای بازشناخته شود، و معیارها برای آینده‏ی بلند مدت مسلمانان تبیین گردد، تا هر کسی با شناخت لازم داخل گروه مورد انتخاب خود شود. گذشتن از فدک و بالاتر از فدک برای مثل علی و فاطمه علیهماالسلام کار آسانی است چرا که آنان به دنیا و ما فیها پشت پا زده بودند، اما ناآگاه گذاردن مسلمانان جهان محال است. نادیده گرفتن ظلمهایی که بر فاطمه علیهاالسلام رفته بر آن دریای رحمت الهی مشکل نیست، ولی به غاصب میدان دادن که خود را بر حق هم جلوه دهد امکان ندارد. صدیقه طاهره علیهاالسلام به هر قیمتی خود را به مسجد رسانید، و برای اولین و آخرین بار در برابر مسلمین دادخواهی نمود، چرا که می‏دانست اگر سکوت کند زمینه‏ای برای کارهای بعدی خواهد بود و جرأت ظالم را بیشتر می‏کند تا سینه سپر کند و هوسهای بزرگ در سر بپروراند، و آنگاه هر کاری خواست انجام دهد.

سید نورالدین بنی طباء

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *