خطبه فدکیه

(۱۳۵) [۵۶۸] .
سخن گفتن با امیرالمومنین
(۱۳۶) [۵۶۹] .
سخن گفتن با زنان مهاجر و انصار
(۱۳۷) [۵۷۰] .
(۱۳۸)
دخلت امسلمه علی فاطمه (علیهاالسلام) فقالت لها: کیف اصبحت عن لیلتک یا بنت رسولالله (صلی الله علیه و آله)؟ قالت:
اصبحت بین کمد و کرب، فقد النیب و ظلم الوصی، هتک والله حجابه، من اصبحت امامته متقصه [۵۷۱] علی غیر ما شرع الله فی التنزیل و سنها النبی فی التاویل، و لکنها احقاد بدریه و ترات احدید، کانت علیها قلوب النفاق مکتنمه لامکان الوشاه، فلما استهدف الامر ارسلت علینا شابیب الآثار من
[ صفحه ۴۳۶]مخیله الشقاق فیقطع و تر الایمان من قسی صدورها، و لبئس [۵۷۲] علی ما وعدالله من حفظ الرساله و کفاله المومنین، احرزوا عائدتهم غرور الدنیا بعد انتصار [۵۷۳] ممن فتک بآبائهم فی مواطن الکرب، و منازل الشهادات. [۵۷۴] .
امسلمه خدمت حضرت رسید و عرضه داشت: ای دخت رسول خدا، چگونه شب را به صبح آوردی؟ حضرت فرمود:
شب را به صبح آوردم در حالی که حزن واندوه شدید مرا در بر گرفته بود. پیامبر از میان ما رفته و جانشینش مظلوم واقع گردیده است. به خدا سوگند، حشمت و عظمت آنکس که بر خلاف حکم خداوند در قرآن و سفارش پیامبر در تاویل و تفسیر این کتاب، امامتی را که حق او بود غصب کرده به دیگرانش سپردند؛ دریده شد. اینگونه برخوردها از کینهتوزیهای جنگ بدر و تبعات جنگ احد است که در درون قلب نفاق انگیزشان واندیشهی فتنه آمیزشان پنهان گردیده بود و تاکنون جربزهی اظهارش را نداشتند. اما در این هنگام که امر خلافت بازیچهی دست قدرت طلبان گردید و امام به حق منزوی شد آتش کینههای دیرینهاشان زبانه کشید و باران مشکلات و سختیها بر ما بارید. آنان رشتههای ایمان را دریدند و نسبت به وعدهی الهی که بر همه واجب فرموده بود حفظ و پاسداری از رسالت پیامبر و جانبداری از پرهیزکاران و مومنان را وفاداری نشان ندادند. وه، که چه زشت عمل کردند. اما افسوس که از برای خونخواهی پدران مشرک و منافق خود که در جنگها کشته شده بودند و علیه اسلام جنگیده بودند به دنیا روی آورده فریبش را خوردند.
[ صفحه ۴۳۷]برگرفته از کتاب ترجمه مستند فاطمه زهرا (س) نوشته آقای عزیز الله عطاردی قوچانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *