خلاصه زندگی عمار یاسر

«یاسر» و «سمیه» همسرانی پاک نهاد و روشنضمیر بودند که سیرت خود را از هر گونه سیاهی دوران جاهلیت دور نگه داشتند و خانوادهای نمونه برای تمامی عصرها و نسلها گردیدند. شناخت و معرفت والای آنان زمینهساز ایمانی از عمق جان و باوری فراتر از احساسات ناپایدار بود، از این رو چونان دو یاری همدل و همراه، شکیبا و بردبار تا آخرین لحظه زندگی مقاومتی سرنوشتساز نمودند سرانجام خونین بال به آغوش عرش الهی پرواز کردند. پروازی که رسول خدا (ص) آن را ستود و برای خدا و در راه خدا دانست.(۱) تا همیشه جاودان و تابناک بوده، درسآفرین همسران گردند.
«عمار» در خانوادهای این چنین پرورش یافت و با آموختن درس استقامت، قلبی مطمئن و لبریز از ایمان و عشق نصیب خود ساخت، به گونهای که جبرئیل امین با آیهای پرپیام، ویژگی عمار را ستایش کرد و شیوه او را تایید نمود.(۲) گر چه برده «ابوجهل» بود ولی از «جهالت» او کمترین غباری نگرفت و به مقامی بس والا رسید که پیامبر اکرم (ص)، گذشته، حال و آینده وی را سراسر روشنی و نور توصیف کرد و همراه با سعادت دانست.
با تعابیری بس شگفت اما معرفتآفرین شخصیت عمار را برجسته و شایسته معرفی کرد و فرمود:
«ان عمارا ملیء ایمانا الی مشاشه»؛(۳)
همانا ایمان عمار از سرشت پاک و عمق جان او سرچشمه میگیرد.
و در سخنی دیگر باورهای تابناک وی را از «سر تا قدم»(۴) عمار ترسیم کرده و گاه با عبارتی دقیق، گستره امید و ایمان و عشق عمار را بیان میکرد.(۵)
عرصه بصیرت و ژرفنگری او موجب آن گردید که «نخستین شخصیت بیعت کننده»(۶) در «یوم الشجره» دانسته شود، به خاطر دلباختگی، ایثار و فداکاری والا، آیاتی از قرآن در ستایش وی و همراهان سختکوش او در یاری رسول خدا (ص) نازل شود(۷) و حجت الهی و پیشوای معصوم، خون، گوشت و استخوان عمار را بر آتش -عذاب-، حرام بداند!!.(۸) از سوی رسول گرامی اسلام (ص) صفاتی چشمگیر و کم نظیر درباره او بیان شود:
«عمار با حق است و حق با عمار، هر کجا حقیقت وجود دارد، عمار نیز همانجا خواهد بود،(۹) او میزان و معیار حق است به ترازوی صواب و هدایت، ستاره روشن در شب تاریک، راست قامت در فتنهها و سختیها و تابع پیشوای هدایت خواهد بود.»(۱۰)
و در گفتاری گرانسنگ، آینده سرخ فام ـ اما سبز سیرت و جاودان ـ وی را اینگونه توصیف فرمود:
«کسی که با عمار دشمنی ورزد، با خدا دشمنی کرده و آنان که به او بدی کنند با خدا چنین نمودهاند.(۱۱)
… ای عمار! تو را گروه ستمگران و طاغیان میکشند(۱۲)… همانا بهشت مشتاق دیدار عمار است و شوق بیشتری به سوی وی خواهد داشت!»(۱۳)
——————————————————————————–
(۱) . «و اما ابو عمار و ام عمار فقتلا الی الله…»؛ تفسیر منسوب به امام عسکری (ع)، ص ۳۲۶؛ «صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنه»؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۱، ص ۴۰۹٫
(۲) . «و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان…»؛ نحل، ۱۰۶٫ ر.ک: تفسیر المیزان، ج ۱۲، ص ۳۵۳؛ مجمع البیان، ج ۶، ص ۳۵۷؛ صافی، ج ۳، ص ۱۵۷٫
(۳) . المستدرک، حاکم نیشابوری، ج ۳، ص ۲۹۲؛ وقعه صفین، ص ۳۲۳؛ الدرجات الرفیعه، ص ۲۵۷٫
(۴) . «عمار ملیء ایمانا من قرنیه الی قدمه»؛ ایمان در وجود عمار از سر تا قدمش وجود دارد. (الدرجات الرفیعه، ص ۲۵۸).
(۵) . «عمار ملیء ایمانا الی اخمص قدمیه»؛ ایمان در وجود عمار تا گودی کف پای او نهفته است. (الدرجات الرفیعه، ص ۲۵۷).
(۶) . شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار، ص ۴۱۱٫
(۷) . تفسیر القمی، ج ۲، ص ۳۰۱؛ تفسیر الحبری، ص ۲۳۹؛ بحار الانوار، ج ۳۶، ص ۸۷؛ نور الثقلین، ج ۵، ص ۲۷٫
(۸) . الدرجات الرفیعه، ص ۲۵۷٫
(۹) . علل الشرایع، ص ۲۲۳؛ عوالم العلوم، ج ۱۶، ص ۱۵۳؛ عیون اخبار الرضا (ع)، ج ۲، ص ۶۶؛ کامل بهایی، ج ۱، ص ۲۶۲٫
(۱۰) . الصفه من الاصحابه و التابعین، ص ۱۳۱٫
(۱۱) . همان، ص ۳۲٫
(۱۲) . دعائم الاسلام، ج ۱، ص ۳۹۲؛ شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار، ص ۴۰۷ و ۴۱۲٫
(۱۳) . الدرجات الرفیعه، ص ۲۵۷؛ الجمل، ص ۱۰۲٫ ر.ک: کامل بهایی، ج ۱، ص ۷۷ و ۱۵۶؛ خصال صدوق، ص ۳۰۳؛ شرح الاخبار…، ص ۴۱۰؛ وقعه الصفین، ص ۳۲۳٫
برگرفته از کتاب الگوی ناب در نگاه دخت آفتاب نوشته آقای احمد لقمانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *