دعاهای حضرت فاطمه در روزهای هفته

از دعاهای وارده منسوب به حضرت فاطمه که بسیار تاءید شده است :
۱- دعای روز شنبه
اللهم افتح لنا خزائن رحمتک و هب لنا اللهم رحمه لا تعذبنا بعدها فی الدنیا و الاخره و ارزقنا من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا و لا تحوجنا و لا تفقرنا الی احد سواک و زدنا لک شکرا و الیک فقرا و فاقه و بک عمن سواک غنا و تعففا اللهم و سع علینا فی الدنیا الله انا نعوذ بک اءن تزوی و جهک عنا فی حال و نحن نرغب الیک فیه اللهم صل علی محمد آل محمد اءعطنا ما تحب واجعله لنا قوه فیما تحب یا اءرحم الراحمین .
خدایا ! گنجیه های رحمت را بروی ما بگشا و خدایا ! به ما رحمتی ببخش که بعد از آن در دنیا و آخرت عذابمان نفرمایی ، و از فضل وسیع خود رزقی حلال و پاک نصیب ما گردان ، و ما را به غیر خود محتاج و نیازمند مفرما، و شکر از تو حاجت و نیازمند به تو و بی نیازی از غیر خود را برای ما زیاد کن ، خدایا؟ در دنیا بر ما وسعت عطا فرما، خدای ؟ ما به تو پناه می بریم از اینکه روزی خویش را زا ما پنهان داری در حکالی که ما بسوی تو مشتاقیم ، خدایا ! بر محمد (صلی الله علیه وآله ) و آل محمد (صلی الله علیه وآله ) درود فرست و آنچه دوست داری به ما عطاکن و در آنچه علاقه توست به ما نیرو ده ، ای مهربان ترین مهربانان .
۲- دعای روز یکشنبه
اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحا و آخره نجاحا و اءوسطه صلاحا اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا ممن اءناب الیک فقبلته و توکل علیک فکفیه و تضرع الیک فرحمته

خدایا ! ابتدای این روز را راستگاری و انتهای آن را پیروزی و وسط آن را صلاح قرار ده ، خدایا ! بر محمد (صلی الله علیه وآله ) و آل محمد (صلی الله علیه وآله ) درود فرست و ما را از آنکه بسوی تو بازگشتند و تو قبولشان فرمودی و آنانکه بر تو توکل نمودند و کفایتشان نمودی و آنانکه بسویت زاری نمودند و تو رحمتشان نمودی قرار ده .
۳- دعای روز دوشنبه
اللهم انی اسئلک قوه فی عبادتک و تبصرا فی کتابک و فهما فی حکمت الله صل علی محمد و آل محمد و لاتجعل القرآن بنا ماحلا و الصراط زائلا و محمدا (ص ) عنا مولیاء
خدایا ! از تو در انجام عبادتت توانایی ، و اندیشه در کتاب تو و فهم در حکمتت در خواست بمی کنیم ، خدایا ! بر محمد (صلی الله علیه وآله ) و آل محمد (صلی الله علیه وآله ) درود فرست و قرآن را دشمن ما و صراط را بی ثبات و محمد (ص ) را از ما روی گردان قرار مده .
۴- دعای روز سه شنبه
اللهم اجعل غفله الناس ذکرا و اجعل صالح ما نقول باءلسنتنا نیه فی قلوبنا اللهم ان مغفرتک اءوسع من ذنوبنا و رحمتک اءرجی عندنا من اءعمالنا اللهم صل علی محمد و آل محمد و وفقنا لصالح الاعمال و الصواب من الفعال .
خدایا ! غفلت مردم را برای ما یاد آوری و یا آنان را بریا ما شکر، و آنچه از سخنهای شایسته و به زبانهایمان می گوییم وبه عنوان نیتی (پاک ) در دلهای ما قرار ده ، خدای ! همانا که آمرزشت وسیع تر از گناهان ما، و رحمتت در نزد ما ایمدوار کننده تر از کردار ما است ، خدایا ! بر محمد (صلی الله علیه وآله ) درود فرست و در اعمال صالح و انجام کارهای درست ما را موفق گردان .
۵- دعای روز چهارشنبه
اللهم احرسنا بعینک التی لا تنام و رکنک الذی لایرام و یاءمسائک العظام و صل علی محمد و آل محمد و احفظ علینا مالو حفظه غیرک ضاع و استر علینا مالو ستره غیرک شاع و اجعل کل ذلک مطواعا انک سمیع الدعاء قریب مجیب .
خدایا ! به چشمان تو که هرگز نخوابد، و رکن و بر محمد (صلی الله علیه وآله ) و آل محمد (صلی الله علیه وآله ) درود فرست و از ما حفاظت کن که اگر غیر تو از ما حفاظت کند ضایعمان کند، و عیبهای ما را بپوشان که اگر غیر تو بپوشاند آشکارش نماید، و همه آن را برای ما فرمانبرداری قرار ده ، همانا تو شنونده دعا و نزدیک و اجابت کننده ای .
۶- دعای روز پنج شنبه
اللهم انی اسئلک الهدی و التقی و العفاف و الغنی و العمل بما تحب و ترضی اللهم انی اءسئلک من قوتک لضعفنا و من غناک لفقرنا و فاقتنا و من حلمک و علمک و علمک لجهلنا اللهم صل علی محمد و آل محمد و اءعنا عی شکرت و ذکرک و طاعتک و عبادتک برحمتک یا اءرحم الراحمین .
خدایا ! من از تو هدایت ، تقوا، پاکدامنی ، بی نیازی از خلق ، و عمل به آنچه موجب خشنودی تو شود در خواست می کنم ، خدایا ! من از تو براستی سستی ما نیروی تو، نیازمندی ما بی نیاز تو و نادانی ما بردباری و دانائیت را درخواست می کنم ، خدایا ! بر محمد (صلی الله علیه وآله ) و آل محمد (صلی الله علیه وآله ) درود فرست ، و به رحمت خویش ما را در شکر و ذکر و فرمانبرداری و عبادتت یاری فرما، ای مهربان ترین مهربانان .
۷- دعای روز جمعه
اللهم اجعلنا من اءقرب من تقرب من تقرب الیک و اءوجه و من توجه الیک و اءنجح من ساءلک و تضرع الیک اللهم اجعلنا ممن کانه یراک الی یوم القیامه الذی فیه یلقاک و لا تمتنا الا علی رضاک اللهم و اجعلنا ممن اءخلص لک بعمله و اءحبک فی جمیع خلقک اللهم صل علی محمد و آل محمد و اغفر لنا مغفره جزما حتما لانقترف بعدها ذنبا و لا نکتسب خطیئه و لا اثما اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاه نامیه زاکیه متتابعه متواصله مترادفه برحمتک یا اءرحم الراحمین (۴۳۸)
خدایا ما را از نزدیکترین کسانی که به تو نزدیک شوند، و آبرومندترین کسانی که رو به سوی تو نمودند، و کامیاب ترین کسانی که از تو درخواست و به سوی تو زاری کردند قرار ده ، خدایا ! ما را تا روز قیامت که تو را ملاقات کنند از آنان قرار ده که گویا تو را می بینند و ما را نمیران جز به خشنودیت ، خدایا ! ما را از آنان که کردار خویش را برای تو خالص کرده و تو را در همه آفریدگانت دوست دارد قرار ده ، خدایا ! بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله ) درود فرست و ما را بیامرز، آمرزیدنی حتمی که پس از آن در گناه نیفتیم و خطاء و گناهی کسب ننماییم ، خدایا ! به رحمت خویش بر محمد (صلی الله علیه وآله ) و آل محمد درود فرست درودی همیشگی و پاک پی در پی و متصل ، ای مهربان ترین مهربانان .
برگرفته از کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام )نوشته خانم حلیمه صفری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *