دیدگاه امام رضا در مورد عمر و ابوبکر

از امام رضا (ع) سوال کردند:
دربارهی ابوبکر و عمر چه میفرمائید؟!
حضرت فرمود: ما مادر خوبی داشتیم که از دنیا رفت در حالیکه از آن دو نفر خشمگین بود. بعد از آن هم خبری به ما نرسیده که مادرم از آن دو نفر راضی شده باشد.
«الطرائف: ج ۱ ص ۲۵۲٫ عوالم العلوم: ج ۱۱ ص ۲۵۲٫»
شیرینیها و تلخیها، طلوع و غروب شگفتآور، شکوفائی و خزان، از ولادت نورانی تا رحلت جانسوز، از دامن مادر مهربان تا چنگال ددمنشان، همهاش در زندگی زهرا علیهاالسلام سازنده و شنیدنی است. ولی کدام زبان یارای گفتن و کدام گوش طاقت شنیدن و چه دلی تحمل سوز آن را دارد.
مدتهاست میخواهم شرح حال مادرم را برای فرزندانم بگویم تا همانگونه که من تمام عمرم را برایش سوختهام، آنها نیز به حال مادرم بسوزند، و بدانند که مادرم که بوده و روز نخست زندگیاش از کجا شروع شده و پایانش چگونه و کی بوده است.
سرگذشت مادرم به هیج سرگذشتی همانند نیست. هر کس فرازی از قصهی مادرم را شنیده، اشک حسرت جاری کرده و نالهی جانسوز سرداده است!!
خدایا مرا یاری کن، مادرجان تکلیف مرا روشن کن.
[ صفحه ۸]اگر از روزهای شیرین تو بگویم که دنیا را از تبسمی شاد میکردی و نور وجودت کائنات را روشن میکرد، روزهای اشک و آهت را به یاد میآورم که بر در خانهات آتش بپا کردند تا نور تو را خاموش کنند.
اگر دوران زندگی از عسل گواراتر تو در حیات پدر را مرور کنم، به یاد غربت و تنهائیت بعد از پدر میافتم که فریاد استغاثهات بلند بود، ولی کسی تو را یاری نمیکرد. آن روزها با امیرالمومنین (ع) بر در خانههای مردم میرفتی و کمک میخواستی، ولی کسی پاسخ مثبت نمیداد.
اگر سایهی بلند علی (ع) بر سرت را در نظر آورم صدای «او تضرب الزهراء» را میشنوم و روزهای صبر او برابرم مجسم میشود، که حمایت او از تو میسر نشد و پیش چشمانش تو را مجروح کردند.
اگر هیجده بهار زیبا و پر از گل تو را به یاد می آورم هفتاد و پنج شام تاریکتر از شب در خاطرم زنده میشود که تنها گل به یادگار مانده از پدرت را هم از تو گرفتند.
اینک این من و این سرگذشت تو! میگویم تا با هم اشک و لبخند را بیاموزیم و سوز و گداز از دل برآریم و دست التماس به پیشگاه منتقم خونش مهدی آل محمد (ع) بگشاییم.
مشهد مقدس، شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع)
رجب ۴۲۰، ز. اممهدی.
[ صفحه ۹]برگرفته از کتاب اما دخترم فاطمه در آستان فاطمه علیها السلام نوشته ب-ام نرجس

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *