رابطه زنان مکه در ولادت حضرت فاطمه

هنگام ولادت فاطمه علیهاالسلام که فرا سید، خدیجه کبری آثار وضع حمل در خود احساس کرد و احتیاج به خدمتکار و پرستار داشت. ولی در حجرهی تنها به خود میپیچید و حتی یک نفر در کنارش دیده نمیشد. این همان خدیجه است که چندی قبل نه فقط کنیزان و خدمتکاران در اطرافش صف کشیده و منتظر دستور بودند بلکه زنان مکه همیشه افتخار خدمت گذاری او را داشتند. در این لحظات حساس که هر بانوئی احتیاج به کمک دارد، به هر سو نظر میکند حتی یک نفر را در کنار خود نمیبیند.
قطع رابطه زنان مکه به خاطر آن بود که با پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج کرده در حالی که آنان میگفتند: «با محمد فقیر- یتیم ابوطالب- ازدواج مکن» ولی او نپذیرفت. اینک حتی هنگام وضع حمل نه فقط خودشان یاری نمیکنند بلکه هیچ زنی را نمیگذارند که در این موقع حساس او را یاری کند.
ملکهی حجاز هنگام ولادت فاطمهاش در گوشهی حجره تنها است، و فقط انیس و مونس او دخترش فاطمه است که گاهی مادر را از رحم صدا میزند و دلداری میدهد. با آن حال محزون و غمگین چشم به در حجره دوخته و احتیاج به پرستار دارد.
آری امکان نداشت زنان مکه قابلگی انسیه حوراء صدیقه کبری علیهاالسلام را عهدهدار شوند و در این حال خدمتگذار
[ صفحه ۲۲]خدیجه علیهاالسلام باشند، و هنگام ولادت دیدگان مبارک سیدهالنساء به آنان و چشم ناپاک زنان مکه به آنحضرت بیفتد.
بالاخره مقدر چنین شد که آنان ناخودآگاه جواب منفی دادند و خداوند بانوانی که مناسب شان خدیجه کبری و فاطمه زهرا علیهاالسلام بود برای خدمت فرستاد.
برگرفته از کتاب اما دخترم فاطمه در آستان فاطمه علیها السلام نوشته ب-ام نرجس

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *