رضایت فاطمه زهرا به شهادت امام حسین

عن عبدالرحمن بن المثنی الهاشمی قال:
«قلت لابی عبداللَه علیهالسلام: جعلت فداک من این جاء لولد الحسین، الفضل علی ولد الحسن و هما یجریان فی شرع واحد؟ فقال: لااراکم تاخذون به، ان جبرئیل علیهالسلام نزل علی محمد صلی اللَه علیه و آله و سلم و ما ولد الحسین علیهالسلام بعد فقال له: یولد لک غلام تقتله امتک من بعدک فقال: یا جبرئیل! لا حاجه لی فیه. فخاطبه ثلاثا ثم دعا علیا علیهالسلام فقال له: ان جبرئیل یخبرنی عن اللَه عزوجل انه یولد لک غلام تقتله اُمتک من بعدک فقال: لا حاجه لی فیه یا رسولاللَه! فخاطب علیا علیهالسلام ثلاثا ثم قال: انه یکون فیه و فی ولده الامامه و الوارثه و الخزانه فارسل الی فاطمه علیهاالسلام: ان اللَه یبشرک بغلام تقتله امتی من بعدی فقالت فاطمه: لیس لی فیه حاجه یا ابه! فخاطبها ثلاثا ثم ارسل الیها لابد ان یکون فیه الامامه و الوارثه و الخزانه.فقالت له: رضیت عن اللَه عزوجل فعلقت و حملت بالحسین علیهالسلام فحملت سته اشهر ثم وضعته و لم یعش مولود قط لسته اشهر غیر الحسین بن علی و عیسی بن مریم علیهاالسلام فکفلته امسلمه و کان رسولاللَه صلی اللَه علیه و آله و سلم یاتیه فی کل یوم فیضع لسانه فی فم الحسین فیمصه حتی یروی فانبت اللَه عزوجل فعلقت و حملت بالحسین علیهالسلام فحملت سته اشهر ثم وضعته و لم یعش مولود قط لسته اشهر غیر الحسین بن علی و عیسی بن مریم علیهاالسلام فکفلته امسلمه و کان رسولاللَه صلی اللَه علیه و آله و سلم یاتیه فی کل یوم فیضع لسانه فی فم
[ صفحه ۱۳۵]الحسین فیمصه حتی یروی فانبت اللَه عزوجل لجمه من لحم رسولاللَه صلی اللَه علیه و آله و سلم و لم یرضع من فاطمه علیهاالسلام و لا من غیرها لبنا قط…، [۱۷۱] .
عبدالرحمن بن المثنی گوید: به امام صادق علیهالسلام عرض کردم: فدایتان شوم چرا فرزندان امام حسین بر فرزندان امام حسن برتری دارند (فرزندان امام حسین امام قرار گرفتند اما فرزندان امام حسن چنین نشدند) در حالی که هر دو از یک پدر و مادر هستند.
جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت: خداوند فرزندی به شما خواهد داد که امتت پس از شما او را خواهند کشت.
پیامبر اکرم صلی اللَه علیه و آله و سلم به جبرئیل فرمودند: به چنین فرزندی نیاز ندارم و سه مرتبه این کلام را تکرار فرمودند و سپس امیرالمومنین را در جریان این سخن قرار داد که جبرئیل از طرف خداوند به او خبر داده است که پسری برای تو به دنیا میآید، امتم بعد از من او را میکشند حضرت امیر عرضه داشت: ای رسولاللَه! چنین فرزندی را نمیخواهیم.
سه مرتبه این کلام را به حضرت امیر فرمود و سپس افزود: امامت و وارثت باید از طریق فرزندان همین پسر شهید منتقل گردد پس به دنبال فاطمه فرستاده و به او پیام داد: خداوند بشارت پسری را میدهد که امتم پس از من او را میکشند فاطمه عرضه داشت: پدر جان! به چنین فرزندی احتیاجی ندارم سه مرتبه این سخن تکرار شد، پس از آن پیامبر به فاطمه خبر داد که امامت و وراثت باید از طریق همین فرزند منتقل گردد. فاطمهی زهرا علیهاالسلام به پدر گفت: راضی به رضای خداوند هستم (اگر او چنین میخواهد من حرفی ندارم) پس فاطمهی
[ صفحه ۱۳۶]

زهرا به امام حسین باردار گردید و بعد از شش ماه به دنیا آمد (هیچ نوزادی شش ماهه زنده نمانده مگر امام حسین و حضرت عیسی) سرپرستی امام حسین را به امسلمه سپردند. پیامبر صلی اللَه علیه و آله و سلم هر روز میآمد و زبان مبارکشان را در دهان امام حسین قرار میداد و او زبان رسولاللَه را میمکید و تمام وجود امام حسین، این گونه رشد کرد اصلاً از مادر خود یا زن دیگری شیر نخورد.
[ صفحه ۱۳۷]برگرفته از کتاب جرعه ای از کوثر نوشته آقای علیرضا سبحانی نسب

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *