روایت مسند فواطم – فاطمه ها- درباره محبت اهل البیت

-۴۵ سید محمد غماری شافعی در کتابش از فاطمه دختر حسین رضوی از فاطمه دختر محمد رضوی از فاطمه دختر ابراهیم رضوی
از فاطمه دختر حسن رضوی، از فاطمه دختر محمد موسوی، از فاطمه دختر عبدالله علوی از فاطمه دختر حسن حسینی از فاطمه دختر
ابوهاشم حسینی از فاطمه دختر محمد بن احمد بن موسی مبرقع از فاطمه دختر احمد بن موسی مبرقع از فاطمه دختر موسی مبرقع از
فاطمه دختر حضرت رضا علیه السلام از فاطمه دختر حضرت موسی بن جعفر علیهاالسلام از فاطمه دختر حضرت صادق علیه السلام از
فاطمه دختر باقر علیه السلام از فاطمه دختر حضرت زینالعابدین علیه السلام از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام از حضرت زینب
علیهاالسلام دختر حضرت [ صفحه ۴۳۴ ] امیرالمومنین علیه السلام از حضرت فاطمه الزهراء علیهاالسلام دختر حضرت رسول صلی الله
. [۵۷۴] « الا من مات علی حب آل محمد مات شهیدا » : علیه و آله و سلم روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود
.« هر کس بر محبت خاندان محمد بمیرد شهید از دنیا رفته است »
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *