روشهای تربیتی حضرت فاطمه

از جمله روشهای تربیتی حضرت فاطمه علیهاالسلام نوع دوستی او بوده است، که در برابر چشمان تیزبین فرزندانش، به مردم کمک میکرد و خود گرسنه میماند، ولی دیگران را سیر مینمود. [۱۷۰] .
فاطمه علیهاالسلام گرنبندش را به فقرا ایثار کرد و آنان را مورد نوازش قرار داد و از پول آن پارچهها خریداری شد و برای بیلباسها، لباس مناسب تهیه گردید… [۱۷۱] و پردههای خانهاش در اختیار پیامبر خدا قرار گرفت و از آن عریانها پوشانده شد و حدیث «فاطمه بضعه منی» در حق آن حضرت صادر گشت. [۱۷۲] .
آن حضرت نه تنها در مسائل اقتصادی و رفع مشکلات روزمرهی مردم پیشگام بود، حتی از نظر اخلاقی و عواطف انسانی و ارشاد و هدایت مردم نیز به کمک آنان میشتافت و مصالح مردم را پیگیری میکرد و در حقشان دعا میفرمود و از این طریق فرزندان خویش را به چنین عواطف اسلامی و انسان ساز پرورش میداد.
حضرت امام حسن علیهالسلام میفرمایند: شبی مادرم را دیدم که تا صبح به عبادت پرداخت و مرتب مومنین و دیگران را دعا میکرد، ولی در حق خود ساکت بود. از علت آن پرسیدم، فرمود: اول همسایه و دیگران، سپس خودمان. [۱۷۳] .
شبیه این حدیث از امام موسی بن جعفر علیهالسلام صادر گردیده [۱۷۴] و نشان میدهد که آن حضرت تا چه حدی سوز اجتماعی و نوع دوستی داشته است و دیگران را بر خود و خودیها مقدم میداشت.
[ صفحه ۱۰۰]و در یک قضیه تاریخی دیگر آمده است، که فاطمهی زهرا علیهاالسلام همچون امیرالمومنین علی علیهالسلام برای بهبودی حسن و حسین علیهمالسلام از مریضی، سه روز روزه نذر کرده بود و هنگام انجام دادن آن، مجبور شد برای یک نفر یهودی بنام «شمعون» در خانه خودش کار استیجاری نموده و از اجرت آن نان جو تهیه نماید….
چنانچه در تفسیر سورهی هل اتی (دهر) آمده است فاطمه و علی و دیگر خانوادهی او سه روز روزه گرفتند و هر شب موقع افطار غذای خویشرا به ترتیب به: مسکین، یتیم، کافر و اسیر دادند و همین سوره در مناقب آن حضرت و سایر اهلبیت نازل گشت…. [۱۷۵] .
اگر امام حسین علیهالسلام سه بار اموالش را با فقرا تقسیم نموده و دوبار خلع ید کرده است. در دامان پر مهر و انسانساز فاطمه علیهاالسلام پرورش یافته… (خرج من ماله مرتین و قاسم اللَّه ثلاث مرات ماله) [۱۷۶] و همچنین فرزندان دیگرش که جای بحث آن نیست.
[ صفحه ۱۰۱]برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *