سخن گفتن فرشتگان با فاطمه زهرا

با سناده عن ابیعبداللَه علیهالسلام قال:
«انما سمیت فاطمه «محدثه» لان الملائکه کانت تهبط من السماء فتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران. فتقول «یا فاطمه! ان اللَه اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین یا فاطمه! اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین» فتحدثهم و یحدثونها، فقالت لهم ذات لیله: الیست المفضله علی نساء العالمین مریم بنت عمران؟ فقالوا: ان مریم کانت سیده نساء عالمها و ان اللَه عزوجل جعلک سیده نساء عالمک و عالمها و سیده نساء الاولین و الاخرین،
[ صفحه ۱۳۸]امام صادق علیهالسلام فرمودند: فاطمه علیهاالسلام را «محدثه» گویند، چون ملائکه از آسمان به پایین میآمدند و همان گونه که ملائکه با حضرت مریم علیهاالسلام سخن میگفتند، با حضرت زهرا علیهاالسلام نیز سخن میگفتند. ملائکه به حضرت زهرا علیهاالسلام گویند: «یا فاطمه! ان اللَه اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین یا فاطمه! اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین» حضرت فاطمه علیهاالسلام با ملائکه سخن میگفت و فرشتگان نیز با آن حضرت سخن میگفتند.
شبی حضرت فاطمه علیهاالسلام از فرشتگان سئوال نمود: آیا برترین زن عالم، حضرت مریم علیهاالسلام دختر عمران نیست؟ فرشتگان عرضه داشتند: حضرت مریم علیهاالسلام سرور زنان زمان خود بود، اما خداوند شما را برترین زن جهان قرار داده است، هم در زمان خودت و هم در زمان حضرت مریم علیهاالسلام و سرور همهی زنان از اول عالم تا آخر جهان.» [۱۷۲] .
برگرفته از کتاب جرعه ای از کوثر نوشته آقای علیرضا سبحانی نسب

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *