سوز و شفقت حضرت فاطمه

اشاره
حضرت فاطمه علیهاالسلام مانند مادران دلسوز دیگر، نسبت به بچههایش بسیار مهربان بود و با آنان با محبت خاص معاشرت میکرد و خود مانند شمع میسوخت و به آنان روشنایی میداد و تاریخ زندگی آن حضرت پر از خطرات مخصوص با آن

[ صفحه ۹۵]نور دیدهها است، که اینک به چند اشاره میگردد:
قال علی علیهالسلام: دخلت علی فاطمه و هی مستلقیه لقفاها و الحسین نائم علی صدرها. [۱۶۴] .
علی علیهالسلام نقل میکنند: روزی وارد اتاق فاطمه علیهاالسلام شدم، ناگاه مشاهده کردم که وی بر پشت دراز کشیده و حسین نیز بر سینهی او در خواب است. این حدیث شدت عشق و علاقهی متقابل فاطمه علیهاالسلام و فرزندانش را در بردارد. و نشان میدهد که آن بانو بچههایش را از نزد خود کنار نمیگذاشت.
حتی روزی جبرئیل امین بر خاندان عصمت و طهارت نازل شد و ملاحظه کرد که فاطمه علیهاالسلام خوابیده و امام حسین که در دوران شیر خوارگی به سر میبرد گریه، میکند، جبرئیل بیدرنگ به آرام کردن حسین مشغول شد و او را آرام ساخت و سپس فاطمهی زهرا علیهاالسلام بیدار گشت. [۱۶۵] .
و در یک جریان دیگر به نقل ابنعباس آمده است:
روزی ما در کنار پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله نشسته بودیم، که ناگاه فاطمه علیهاالسلام گریهکنان وارد شد و عرض کرد: «یا رسولاللَّه! حسن و حسین از خانه خارج گشته و نمیدانم کجا رفتهاند» و مرتب گریه میکرد.
پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: دخترم! گریه نکن، خدایی که آنان را آفریده، از ما به آنان مهربانتر است. سپس دستهایش را به دعا برداشته و برای حفظ حسنین دعا کرد. در این هنگام جبرئیل نازل شد و از آن نور دیدگان خبر داد. رسولخدا در جمع اصحابش به باغ بنی نجار- که امام حسن و امام حسین در آنجا بودند- آمد و مشاهده کرد که آنان خوابیدهاند، شروع به بوسیدنشان کرد تا اینکه از خواب بیدار شدند…
پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: امروزشان و عظمت شما را بیش از پیش به مردم بیان میکنم، سپس آنان را بر دوش گرفته و همراه جمعیت به مسجد آورد، آنگاه
[ صفحه ۹۶]از عظمت، آنان و افضلیت پدر و مادرشان سخن گفت…
این قضیه که با تفصیل بیشتر در کتابهای شیعه و سنی آمده است، یکی از مناقب بزرگ اهلبیت است و ما به عنوان محل شاهد، به بخشی از آن پرداختیم و از آن نتیجه میگیریم که فاطمه علیهاالسلام آن چنان به فرزندانش علاقهمند بوده است،که از فقدان چند ساعت آنان به شدت گریه میکرد… و بالاخره در یک جریان تاریخی دیگر آمده است که:
نزدیک عید قربان (و یا عید فطر) بود، بچههای مدینه لباسهای رنگارنگ پوشیده بودند و با هر وسیلهای که بود، خود را برای آن روز آراسته نموده و توجه مردم را به خود جلب میکردند.
امام حسن و امام حسین که در آن روزها در دوران کودکی بسر میبردند، از دیدن آن بچهها به مادرشان گفتند: «مادر! بچههای مدینه لباس نو پوشیدهاند برای ما نیز لباس تازه بپوشان.»
آن مادر دلسوز با شنیدن این سخن برای اینکه دل آنان نشکند فرمودند: لباسهای شما در پیش خیاط است، هر وقت آماده شد، برایتان میپوشانم.
شب عید فرارسید، حسنین خواستهی پیشین خود را دوباره مطرح کردند، ولی زهرای عزیز پیامبر، باز هم با توریه به هر نحوی بود، آنان را آرام کرده، خوابانید.ولی مدتی نگذشت که ناگاه در خانه زده شد و خازن بهشتی (به نام خیاط) دو دست لباس تازه و زیبای بینظیر، که از رحمت و لطف الهی سرچشمه گرفته بود، به فاطمه علیهاالسلام تحویل داد. آن مادر مهران و غمکشیده و دل شکسته، فرزندانش را بیدار نموده و لباسهای نو را بر اندام نازنین حسنین پوشانید. [۱۶۶] .
از این قضایا نتیجه میگیریم که فاطمه علیهاالسلام نسبت به فرزندانش فوقالعاده عشق و شفقت داشت و هرگز حاضر نمیشد دل آنان شکسته شود و یا در
[ صفحه ۹۷]پریشانی و ناراحتی بسر برند و لذا از آنان دلهای مهربان و پرسوز ساخت و انسانهایی که درد مردم و اندوه آنان را به جان و دل میخریدند…
فاطمه علیهاالسلام، حسینی ساخت که او حتی یک شب فراق دخترش (سکینه) و همسرش (رباب) را تحمل نمیکرد و در فراق آنان میگریست و شب را به بیداری میگذرانید. [۱۶۷] .
حسینی که نه تنها به خانوادهاش مهربان بود، بلکه به مردم عادی و از آن مهمتر و تعجب آمیزتر به دشمنش و کسانی که سر راه او را گرفته و سرانجام با لب تشنه او را شهید کردند.
آری او هنگام دیدار با سپاه حربن یزید ریاحی که مانع حرکت او شدند…
به آنان نوازش کرد، نه تنها به خودشان، حتی به اسبهایشان آب داد و عربی را که نمیتوانست از مشک آب بخورد، سر مشک را برگردانید تا از فشار آب کاسته شود و عرب به راحتی آب بخورد….
فاطمه علیهاالسلام نه تنها حسینش را با اخلاق و سوز مادری چنین ساخت، بلکه حسن را «حسن» کرد و زینب و کلثوم را چون حسین آراسته نمود و شایستگی قافله سالاری و یتیمنوازی را در نوازش حسن و حسین، به آن دو آموخت….
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *