شیعه حضرت فاطمه (س)

مردی زنش را به خدمت حضرت فاطمه علیهاالسلام فرستاده و این پرسش را سوال نمود: «آیا من از شیعیان شما هستم یا نه؟»
حضرت جواب داد: «اگر تو به دستورات و گفتههای ما عمل میکنی و از آنچه تو را ممنوع کردهایم ترک مینمایی، شیعه ما هستی وگرنه، نه. [۲۵۵] .»
زن چون این پیام را به شوهرش رسانید، او شروع به گریه و ناله کرد و گفت: چه کسی از این همه گناهان دوری میکند؟ من که چنین نیستم. بنابراین همیشه در آتش جهنم خواهم بود زیرا کسی که شیعه اهلبیت نباشد طعمه ابدی آتش قهر خدا خواهد بود. [۲۵۶] .
زن، چون مرد خود را بسیار پریشان دید، دوباره به خدمت فاطمه علیهاالسلام برگشته و واکنش شوهرش را در برابر جواب آن حضرت، به اطلاع بیبی رسانید. فاطمه علیهاالسلام دوباره پیغام داد: به او بگو چنین فکر نکن، شیعیان ما از بهترین افراد اهل بهشت خواهند بود و دوستان ما نیز که به مقام شیعه بودن نمیرسند، همیشه در آتش دوزخ نخواهند بود. گناهان آنان در اثر گرفتاری به بلاها و بیماریها در دنیا محو میشود. بقایای گناهانشان نیز در عرصهی محشر- در اثر ترس و وحشت از آن صحنه- کم میگردد و سپس در طبقات بالای آتش جهنم نیز با عذاب محدود الهی پاک میشوند، آنگاه با محبت و شفاعت ما نجات پیدا میکنند. [۲۵۷] .
قابل توجه است که فاطمهی زهرا علیهاالسلام پناه و مرجع فکری و مذهبی مسلمانان بود، حتی مسلمانان مرد نیز، که نسبت به اهلبیت نزدیک بودند، همچون زنان
[ صفحه ۱۴۵]مسلمان به محضر فاطمه علیهاالسلام شتافته و از حوزهی علمی آن یادگار رسولخدا کسب فیض میکردند و از این طریق احادیث و روایاتی را از آن بزرگوار به دیگران انتقال میدادند، که سلمان، ابوذر، مقداد و… از این گروه بودند، و ما برخی سخنان سلمان را، در بحثهای گذشته، از آن حضرت نقل نمودیم.
علاوه بر اینها، سخنان در ربار آن حضرت در جمع مهاجرین و انصار در مسجد رسولخدا و خطابههای آتشین وی در کنار زنان مدینه که به عیادتش شتافته بودند و همچنین احتیاجات ارزشمند و دشمن شکن آن شفیعهی روز جزا، همه و همه، نشان آموزش و پرورش آن حضرت به حساب میآید، که باعث بیداری و هدایت مومنین و خوار و زبونی منافقین و غاصبین خلافت میگردید.
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *