فاطمه علیه السلام در نگاه پیامبر

در وجود فاطمه زهرا (علیهاالسلام) فضائل بیشماری جمع است که برخی از فضائل او را خداوند در قرآن برشمرده و پیرامون آن آیاتی را نازل فرموده است، آنگونه که در صفحات پیشین مطالعه نمودید تنها شیعیان فاطمه (علیهاالسلام) نیستند که به نزول این آیات در فضیلت و شأن وی اعتقاد دارند، بلکه برادران اهل سنت و علمای آنان نیز در بسیاری موارد بر همین اعتقادند و اجماع شیعه و سنی در بسیاری موارد جای هیچگونه تردیدی را در صحت نزول آیات ذکر شده در شأن فاطمه (علیهاالسلام) باقی نمی گذارد.
برخی دیگر از فضائل فاطمه زهرا (علیهاالسلام) بر زبان پیامبر (صلی الله علیه و آله) جاری شده و از طریق سنی و شیعه روایات آن به ما رسیده است. البته رسول خدا (ص)
[ صفحه ۱۲۸]بدان دلیل که فاطمه (ع) دختر اوست درباره اش چنین فضائلی را نمی گوید زیرا اگر چنین بود بایستی در مورد دختران دیگرش زینب، ام کلثوم، و رقیه یا حتی پسرانش ابوالقاسم، عبدالله، و ابراهیم نظیر همین مطالب را فرموده باشد در صورتی که چنین نیست، تنها شایستگی و مقام والا و بی همتای فاطمه (ع) نزد خداوند است که پیامبر (ص) را گاه گاه به بیان گوشه ای از مقام ارجمندش وادار می کند. و آنهم نه از سوی خویش که از سوی خدای خویش زیرا زبان پیامبر (ص) زبان وحی است و به تعبیر قرآن: «او هرگز از سر هوای نفس سخن نمی گوید، سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست». [۳۳۴] از این رو آنچه را هم پیامبر (ص) درباره فاطمه (ع) فرموده است چون دیگر سخنانش از سرچشمه وحی تراوش نموده است. اینک به عنوان تبرک به ذکر چند حدیث معتبر که مورد اتفاق شیعه و سنی است از منابع اهل سنت بسنده می کنیم.
۱- احمد بن حنبل متوفای ۲۴۱ ه-. ق- پیشوای مذهب حنبلی به اسناد خود چنین روایت می کند: نظر النبی صلی الله علیه (و آله) و سلم الی علی و الحسن و الحسین و فاطمه فقال:
«انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم».
یعنی پیامبر (ص) به علی، حسن، حسین و فاطمه (که درود خدا بر آنان باد)نگریست و فرمود: «من با هر کسی که با شما در جنگ باشد در جنگم، و هر کسی که با شما از در صلح و آشتی درآید، من نیز با او در صلح و صفا خواهم بود». [۳۳۵] .
۲- احمد بن حنبل و ترمذی و عده ای دیگر از علمای اهل سنت از «حذیفه» نقل کرده اند که: پیامبر به او فرمود: ندیدی آن کسی را که کمی قبل پیشم آمد؟ او فرشته ای بود که تاکنون بر زمین فرود نیامده بود. از خداوند خواست تا بر من سلام کند و بشارتم دهد.
که (ان فاطمه سیده نساء اهل الجنه و ان الحسن و الحسین سید اشباب اهل
[ صفحه ۱۲۹]الجنه) فاطمه سرور زنان بهشت است و حسن و حسین سرور جوانان بهشتند. [۳۳۶] .
۳- ذهبی روایت کرده که رسول خدا (ص) فرمود: «اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد».
«اول کسی که وارد بهشت می شود فاطمه دختر محمد (ص) است». [۳۳۷] .
۴- محب الدین طبری به اسناد خود از رسول خدا (ص) روایت می کند که فرمود:
«اربع نسوه سیدات عالمهن، مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد (صلی الله علیه و آله) و افضلهن عالما فاطمه (سلام الله علیها»
«چهار زن سرور بانوان جهانند مریم دختر عمران (مادر عیسی) و آسیه دختر مزاحم (همسر نیکوکار فرعون) و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد (ص) با فضیلت ترین بانوان جهان است» [۳۳۸] .
۵- بخاری محدث معروف اهل سنت متوفای- ۲۵۶ ه-. ق- به اسناد خود از رسول خدا (ص) روایت می کند که فرمود:
«فاطمه بضعه منی فمن اغضبها اغضبی».
«فاطمه پاره تن من است هر کس او را به خشم آرد مرا به خشم آورده است»
۶- احمد بن حنبل به اسناد خود از رسول خدا (ص) روایت می کند که فرمود:
«انما فاطمه بضعه منی یوذینی ما آذها و ینصبنی ما انصبها».
«فاطمه پاره تن من است آنچه او را بیازارد مرا آزرده است و آنچه او را ناراحت می کند مرا ناراحت می کند». [۳۳۹] .
[ صفحه ۱۳۰]۷- حاکم نیشابوری و جمعی دیگر از علمای اهل سنت با اسناد خود روایت بسیار مهم و عجیبی را از رسول (صلی الله علیه و آله) نقل می کنند که فرمود:
«یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک»
«ای فاطمه بدرستی که خداوند با غضب تو غضب می کند و با رضای تو راضی می گردد». [۳۴۰] .
از این احادیث چنین استفاده می شود که آزردن فاطمه (ع) آزردن پیامبر (ص) است خشمناک کردن وی خشمگین کردن پیامبر (ص) است و به زحمت انداختن او به زحمت انداختن رسول خداست چه او پاره تن پیامبر (ص) است و آزردن رسول خدا (ص) نیز بسان آزردن خداست و از اینرو با غضب فاطمه خدا غضبناک می شود و با رضایت او راضی میگردد. و پناه بر خدا از اینکه فاطمه (ع) و پیامبر (ص) آزرده شوند. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «آنان که خدا و رسول را آزار و اذیت می کنند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن کرده (از رحمت خود دور نمود،) و بر آنان عذابی با ذلت و خواری فراهم ساخته است». [۳۴۱] .
۸- فرات بن ابراهیم در تفسیرش از رسول خدا (ص) روایت می کند که حضرت فرمود:
«تدخل فاطمه ابنتی الجنه و ذریتها و شیعتها، و ذالک قوله تعالی: (لا یحزنهم الفزع الاکبر) [۳۴۲] (و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون)، [۳۴۳] هی و الله فاطمه و ذریتها و شیعتها»
«دخترم فاطمه (ع) با فرزندان و شیعیانش وارد بهشت می شوند، و در این مورد است که خدای تعالی میفرماید: هرگز هول و هراس روز قیامت آنها را غمگین نمی سازد. و بدانچه مشتاق و مایل آنند در بهشت تا ابد از نعمتها بهره مندند. به خدا سوگند او فاطمه (ع) و ذریه و
[ صفحه ۱۳۱]شیعیانش هستند». [۳۴۴] .
آری ذریه فاطمه زهرا یعنی حسن و حسین و ائمه اطهار [۳۴۵] (که درود خدا بر آنان باد) و شیعیان پاکی که رهرو صادق راه فاطمه (ع) و فرزندان اویند در چنین مقامی بلند قرار دارند، نه هر کسی که از نسل فاطمه (ع) باشد ولی منش و کردارش مخالفت با فاطمه (ع) است، و نه هر کس که خود را شیعه پندارد و در عمل رهرو راه این خاندان نباشد که این معنی را روایات دیگر تصریح کرده است. [۳۴۶] .
۹- حاکم نیشابوری و ابن مغازلی و عده ای دیگر از علمای اهل سنت به اسناد خود از رسول خدا (ص) روایت کرده اند که فرمود:
«اذا کان یوم القیمه نادی مناد من تحت الحجب یا اهل الجمع غضوا أبصارکم و نکسوا روسکم فهذه فاطمهه بنت محمد (صلی الله علیه و آله) ترید أن تمر علی الصراط».
«روز قیامت منادی از پس پرده ندا می دهد که ای اهل محشر چشمانتان را ببندید و سرها را به زیر افکنید که فاطمه (علیهاالسلام) دختر محمد (صلی الله علیه و آله) می خواهد از صراط بگذرد». [۳۴۷] .
۱۰- خطیب بغدادی از علمای اهل سنت- متوفای ۴۶۳ ه-. ق- به اسناد خود از ابن عباس نقل می کند که رسول خدا (ص) فرمود:
«لیله عرج بی الی السماء رایت علی باب الجنه مکتوبا: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی حبیب الله، الحسن و الحسین صفوه الله، علی باغضهم لعنه الله».
«در شب معراجم به سوی آسمان، دیدم که بر در بهشت این کلمات نوشته شده بود: خدایی نیست جز خدای بی همتا، محمد فرستاده خداست، علی محبوب خداست، فاطمه، حسن و حسین برگزیدگان خدایند از رحمت خدا دور باد کسانیکه کینه و دشمنی با آنان دارند». [۳۴۸] .
[ صفحه ۱۳۲]برگرفته از کتاب زندگانی حضرت زهرا(س)نوشته آقای احمد احمدی بیرجندی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *