فرزندان زهرا علیه السلام

اشاره
«ذُرِیهً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ» (آل عمران: ۳۴)
چنانکه می دانیم و هر آشنا بتاریخ اسلام می داند، دختر پیغمبر را از علی علیه السلام فرزندانی است. دو پسر بنامهای حسن و حسین علیهماالسلام. و دو دختر بنام زینب و ام کلثوم.
هیچیک از نویسندگان سیره و مؤلفان تاریخ در وجود این چهار فرزند تردیدی ندارد. حسن (ع) در نیمه ی ماه رمضان سال سوم هجری و حسین (ع) در شعبان سال چهارم متولد شده است.
تذکره نویسان شیعه و گروهی از علمای سنت و جماعت فرزند نرینه ی دیگری را برای دختر پیغمبر بنام مُحَسَّن نوشته اند. مصعب زبیری نویسنده ی کتاب نسب قریش که در دویست و سی و شش هجری مرده از مُحَسَّن نامی نبرده است. اما بلاذری متوفای سال دویست و هفتاد و نه نویسد: فاطمه برای علی (ع) حسن و حسین و محسن را زاد. محسن در خردی درگذشت [۴۴۲] و نیز نویسد چون محسن متولد شد پیغمبر از فاطمه پرسید او را چه نامیده اید گفت حَرْب فرمود نام او محسن است. [۴۴۳] علی بن
[ صفحه ۲۴۳]احمد بن سعید اندلسی (۳۸۴- ۲۵۶) مؤلف کتاب جمهرهانساب العرب نیز نویسد: محسن در خردسالی مرد [۴۴۴] .
شیخ مفید فرزندان علی علیه السلام را از فاطمه چنین می شمارد: حسن و حسین و زینب کبری و زینب صغری که کنیه ی او ام کلثوم است [۴۴۵] و در پایان این باب می افزاید: و از شیعیان گفته اند که فاطمه پس از پیغمبر پسری را سقط کرد، هنگامی که او را در شکم داشت محسن نامید [۴۴۶] . طبری نوشته است «گویند فاطمه را از علی پسری دیگر بنام محسن بود که در خردی درگذشت.» در روایات شیعی و نیز بعض کتب اهل سنت و جماعت آمده است که این فرزند بر اثر آسیبی که در روزهای پرگیر و دار پس از رحلت پیغمبر (ص) بر دختر او وارد آمد سقط گردید [۴۴۷] .
درباره ی زندگانی هر یک از آن چهار فرزند کتابها و مقاله ها بزبانهای گوناگون نوشته شده است. خوانندگان محترم این سلسله کتاب، شرح حال مبسوط و مفصل دو فرزند بزرگوار او امام حسن و حسین بن علی علیهم السلام را خواهند خواند.
[ صفحه ۲۴۴]برگرفته از کتاب زندگانی فاطمه زهرا(س)نوشته آقای جعفر شهیدی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *