فروزندگی زهرا بر امیرمومنان علی

و درخشش بر امیر مومنان علیه السلام در هر روز سه مرتبه باز گویای درستی این نامگذاری است.
ابان بن تغلب گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که: چرا حضرت زهرا علیهاالسلام زهراء نامیده شد؟ فرمود: چون بر امیر مومنان علی علیه السلام در هر روز، سه بار نورافشانی می کرد. به هنگام نماز صبح نور سفیدی از گونه ی مبارکش تابش داشت و داخل اطاق های مدینه می شد. و دیوارها را سفید می کرد مردم شگفت زده می شدند و خدمت رسول می آمدند و آنچه دیده بودند جویا می شدند پیامبر آنان را به منزل فاطمه علیهاالسلام راهنمایی می کرد. به منزل فاطمه می آمدند او را در محراب عبادت به نماز می دیدند و می یافتند که این نور از گونه ی فاطمه علیهاالسلام و وجود نورانی اوست.
نیم روز که می شد و حضرت آماده نماز می شد نور زردی از صورتش تابش می گرفت و این نور زرد داخل اتاق ها می شد و جامه ها و رنگ های مردم زرد می شد به نزد پیامبر می آمدند و علت را می پرسیدند ایشان آنان را به منزل فاطمه علیهاالسلام هدایت می کرد می آمدند و حضرت را در محراب نماز می دیدند و مبدء آن نور را در چهره ی فاطمه مشاهده می کردند و می فهمیدند که آن وجود مبارک منشاء این نور است.
هنگام غروب که می شد صورت فاطمه علیهاالسلام سرخ می شد از شادی و شکر حق تعالی و نورافشانی می کرد و این نور داخل اتاق های مدینه می شد دیوارها سرخ می گردید مردم تعجب می کردند و علت را از پیامبر می پرسیدند پیامبر باز آنان را به منزل فاطمه راهنمایی می کرد آنان می دیدند که فاطمه نشسته و تسبیح و تمجید خدا می گوید و آن نور از این وجود نوارنی است.
[ صفحه ۱۰۷]این نور در سیمای فاطمه بود تا سیدالشهداء علیه السلام متولد شد. امام صادق علیه السلام افزودند: این نور در سیمای ما امامان از اهل بیت علیهم السلام یکی پس از دیگری تا قیامت می چرخد. [۱۲۲] .
برگرفته از کتاب زخم خورشید:کاوشی در زندگی حضرت زهرا علیه السلام نوشته آقای مهدی حسینیان قمی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *