فضائل حضرت زهرا (س) در آیه – قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی.

زمخشری گوید: هنگامی که این آیه نازل شد گفته گردید: ای رسول خدا، این خویشاوندان تو، که مودت و محبت به آنها بر ما
واجب شده، چه کسانی میباشند؟ فرمود: علی و فاطمه و دو پسران او… و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس بر
محبت آل محمد بمیرد شهید مرده است، آگاه باشید و هر کس بر محمبت آل محمد بمیرد آمرزیده شده از دنیا رفته است، آگاه
باشید هر کس بر محبت آل محمد بمیرد توبهکننده مرده است،آگاه باشید هر کس بر محبت آل محمد بمیرد، مومن کاملکننده
ایمان از دنیا رفته است، آگاه باشید هر کس بر محبت آل محمد از دنیا برود ملک الموت مژده ورود به بهشت به او میدهد و بعد
از او منکر و نکیر این نوید را به او میدهند، آگاه باشدی هر کس بر محبت آل محمد بمیرد، همانگونه که تازه عروس به خانه
داماد قدم برمیدارد او بسوی بهشت قدم میزند. آگاه باشید هر کس بر محبت آل محمد از دنیا برد خداوند در قبرش دو در به
بهشت قرار میدهد، آگاه باشید هر کس بر محبت آلمحمد بمیرد، خداوند قبر او را مزار ملائک رحمت قرار میدهد، آگاه باشید
هر کس بر محبت آلمحمد بمیرد، بر طبق سنت و جماعت از دنیا رفته است، آگاه باشید هر کس با دشمنی آلمحمد از دنیا برود
آگاه .« مایوس از رحمت خدا » [ در روز قیامت در حالی وارد محشر میشود که بر پیشانی و بین دو چشمش نوشته شده [ صفحه ۳۲
باشید هر کس بر دشمنی و بغض آلمحمد بمیرد کافر از دنیا رفته است. آگاه باشید هر کس بر کینه و بغض نسبت به آلمحمد
. [ بمیرد بوی بهشت به مشامش نمیرسد. [ ۳۴
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر نوشته: احمد رحمانی همدانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *