ماجرای غصب فدک – بی اعتنایی فوق العاده

در حالیکه حوادث خونبار یکی پس از دیگری برای خاندان رسالت پیش میآمد و هر روز مصیبت تازهای بدست غاصبان برای عزیز رسالت بپا میشد، مردم به گونهای مهر سکوت بر لب زده بودند و بیاعتنایی مینمودند که گویی کار مهمی واقع نمیشود و مسئلهی مهمی رخ نداده است. حضرت به شدت این حالت مردم را مورد حمله قرار دادند که: «ما هذِهِ الْغَمیزَهُ فی حَقّی وَ السِّنَهُ عَنْ ظُلامَتی»؟!
برگرفته از کتاب اسرار فدک نوشته: محمد باقر انصاری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *