محبت اهل بیت محبت به پیامبر

چنانچه بحث شد، اهلبیت پیامبر از خود پیامبر صلی اللَّه علیه و آله جدا نیستند و همگی از یک درخت تنومند ریشهدار سرچشمه گرفته و اهداف مقدس مشترکی را دنبال میکنند، لذا محبت به اهلبیت در واقع محبت و علاقه به شخص رسولخدا محسوب میگردد. در این زمینه روایات زیادی هست که ذیلا به چند حدیث اشاره میکنیم:
۱ – قال رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله: انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم قاله لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین. [۳۳] .
رسولخدا صلی اللَّه علیه و آله خطاب به علی، فاطمه، حسن و حسین علیهمالسلام فرمودند: من دشمن کسی هستم که با شما دشمنی کند و یار و سلم کسی هستم که با شما از در مسالمت وارد شود.
۲ – عن النبی صلی اللَّه علیه و آله: من احب هولا فقد احبنی، و من ابعضهم فقد ابفضنی. یعنی الحسن و الحسین و فاطمه و علیا.» [۳۴] .
پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله در مورد حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین علیهمالسلام فرمودند: هر کس اینان را دوست بدارد، در واقع مرا دوست داشته و هر کس آنان را دشمن بدارد در حقیقت مرا دشمن داشته است.
۳ – عن ابیبکربن ابی قحافه قال: رایت رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله خیم خیمه و هو متکی علی قوس عربیه و فی الخیمه علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهمالسلام فقال یا معشر المسلمین؟ انا یسلم لمن سالم
[ صفحه ۲۷]اهلالخیمه و حرب لمن حاربهم، و ولی لمن والاهم…. [۳۵] .
خلیفه اول اهلسنت میگوید: رسولخدا را دیدم که خیمهای را برپا کرده و خودش به یک کمان عربی تکیه نموده و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهمالسلام نیز در داخل آن میباشند. آن حضرت خطاب به مسلمانان فرمودند: من دوستدار کسی هستم که اهلخیمه را دوست بدارد و دشمن کسی هستم که با آنان دشمن باشد….
۴ – عن ابنعباس قال: قال رسولللَّه صلی اللَّه علیه و آله: احبونی بحب اللَّه و احبوا اهلبیتی لحبی. [۳۶] .
ابنعباس از رسولخدا صلی اللَّه علیه و آله نقل میکند که فرمودند: مرا به جهت خدا دوست بدارید و اهلبیتم را به احترام من.
خوانندگان محترم توجه دارند که همهی این احادیث از منابع معتبر اهلسنت نقل شد و در مجموع میرساند که: پیوند رسولخدا با اهلبیتش ناگسستنی است و دوستان آنان دوست پیامبرند و دشمنانشان دشمن پیامبرند. خداوندا! ما را از دوستان اهلبیت قرار ده و کینهی مقدس دشمنشان را از ما مگیر.
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *