محمد و علی امانت خداوند

(۲۳)
علی بن عتاب معنعنا، عن فاطمه الزهراء (علیهاالسلام) قالت: قال رسولالله (صلی الله علیه و آله): لما عرج بی الی السماء سرت الی سدره المنتهی فکان (خ ل: فکنت) قاب قوسین او ادنی فابصرته بقلبی ولم اره بعینی فسمعت اذانا مثنی مثنی و اقامه و ترا وترا، فسمعت منادیا ینادی: یا ملائکتی و سکان سماواتی و ارضی و حمله عرشی، اشهدوا انی لا اله الا الله، انا وحدی لا شریک لی. قالوا:شهدنا و اقررنا.
قال: اشهدوا یا ملائکتی و سکان سماواتی و ارضی و حمله عرشی، ان محمدا عبدی و رسولی. قالوا: شهدنا و اقررنا.
قال: اشهدوا یا ملائکتی و سکان سماواتی و ارضی و حمله عرشی، ان
[ صفحه ۲۳۵]علیا ولیی و ولی رسولی و ولی المومنین بعد رسولی. قالوا: شهدنا و اقررنا.
قال عباد بن صهیب: قال جعفر بن محمد، قال: ابوجعفر (علیهالسلام): و کان ابن عباس اذا ذکر هذا الحدیث، فقال: انی لاجده [۴۴۳] فی کتاب الله: (انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان… [۴۴۴] ) [۴۴۵] .
علی بن عتاب به اسناد خود از فاطمه زهرا (علیهاالسلام) نقل میکند که فرمود: پیامبر خدا فرمود: چون به آسمان برده شدم و به سوی سدره المنتهی سیر داده شدم پس به قدر دو کمان یا نزدکیتر بودم که با گوش جان شنیدم، و به دیدگان ندیدم که کسی اذان را دو جزء دو جزء و اقامه را تک جزء تک جزء میگوید. پس شنیدم که ندا کننده ای ندا میدهد: ای فرشتگان من، و ای ساکنان آسمان و زمینم، و ای عرشیان! شهادت دهید که معبودی جز الله نیست، و من تنها و بیانبازم. جملگی گفتند: شهادت میدهیم و بدان مقر هستیم.
بعد گفت: ای فرشتگان من، و ای ساکنان آسمان و زمینم، و ای عرشیان! شهادت دهید که محمد بنده و فرستادهی من است. جملگی گفتند: شهادت میدهیم و بدان اقرار داریم.
آنگاه گفت: ای فرشتگان من، و ای ساکنان آسمان و زمینم، و ای عرشیان! شهادت دهید که علی ولی من و ولی فرستادهی من و ولی به ایمان گرویدگان بعد از رسولم میباشد. جملگی گفتند: شهادت میدهیم و بدان مقر هستیم.
عباد بن صهیب گوید: جعفر بن محمد گفت: ابوجعفر فرمود: چون
[ صفحه ۲۳۶]ابن عباس این حدیث یادآور گردید، گفت: من مضمون این سخن را در کتاب خدا هم یافتهام، آنجا که خداوند میگوید: «ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم، از تحمل آن سر باز زدند و از آن در هراس شدند. انسان آن امانت را بر دوش گرفت…».
[ صفحه ۲۳۹]برگرفته از کتاب ترجمه مستند فاطمه زهرا (س) نوشته آقای عزیز الله عطاردی قوچانی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *