مخاطبان حضرت زهرا (س) در خطبه فدک

خطابهی حضرت زهرا علیهاالسلام در پی غصب فدک که در مسجد پیامبر صلی الله علیه وآله ایراد فرمودند، مخاطبان متفاوتی در طول زمان داشته و دارد. بوضوح میتوان دریافت که اکثر حاضران در مسجد و پیروانشان- که در فکر و نقشهی دیگری بودند – هرگز عمق سخنان آنحضرت را درنیافتند و نمیتوانستند بیابند، چرا که سخنانی سرچشمه گرفته از منبع وحی در حد فهم هر بی سر و پا نیست. فاطمه علیهاالسلام سیدهی زنان جهان، در عمر خود یکبار خطابه ایراد نموده و مخاطب او تمامی نسلهای آیندهاند.
در روزهایی که چندین حق یکباره زیر پا میرفت و مردم هم به راحتی میپذیرفتند، عصمت پروردگار بپاخاست تا طنین سخنانش قرنها را فرا گیرد و انسانهای طالب حقیقت را در هر کجای جهان راهنما باشد و روشنگریهای او هرگز فراموش نشود.
در تاریخ اسلام خطابهی «غدیر» مهمترین فراز است، و این «غدیر دوم» و مفسر خطابهی غدیر است. آنگاه که دشمنان پیامبر صلی الله علیه وآله کاملاً خود را معرفی کرده بودند انطباق گفتههای آنحضرت در غدیر بر آنان ضرورت داشت.
برگرفته از کتاب اسرار فدک نوشته: محمد باقر انصاری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *