میزان توانایی علمی حضرت فاطمه

قال رسولاللَّه (ص): ان اللَّه جعل علیا و زوجته و ابناه حجج علی خلقه و هم ابواب العلم فی امتی من اهتدی بهم هدی الی صراط مستقیم. [۲۴۹] .
[ صفحه ۱۴۰]پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمودند: خداوند متعال علی و همسر و فرزندانش را حجت مردم قرار داده و آنان درهای علم و آگاهی در میان امت من هستند، هر کس به آنان تمسک نماید، به راه راست هدایت یافته است.
در این حدیث فاطمهی زهرا علیهاالسلام مانند امیرالمومنین علیهالسلام و سایر حضرات معصومین دروازهی علم و عامل هدایت مردم شناخته شدهاند. بنابراین آن حضرت علاوه بر اینکه حجت خدا در میان امت اسلامی بوده، نقش آموزشی و پرورشیش نیز از این حدیث استفاده میگردد. (من اهتدی بهم).
قال النبی لها: ای شی خیر للمراه؟ قالت: ان لاتری رجلا و لایراها رجل، فضمها الیه و قال: ذریه بعضها من بعض. [۲۵۰] .
پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله به فاطمه علیهاالسلام گفتند: برای زن چه چیز خوب است؟ آن حضرت فرمودند: زن مردی را نبیند و مرد نیز زن را نبیند، رسول گرامی اسلام چون این جواب صحیح را شنید، دخترش را در آغوش گرفته و فرمود: ذریهای است که بعضی از بعضی دیگر بهتر.
این حدیث نیز علم و آگاهی فاطمه علیهاالسلام را در بردارد، که باعث تعجب و تحسین رسولخدا قرار گرفته است.
عن ابیعبداللَّه علیهالسلام: ان فاطمه علیهاالسلام مکثت بعد رسولاللَّه (ص) خمسه و سبعین یوما، و کان دخلها حزن شدید علی ابیها، و کان یاتیها جبرئیل فیحسن عزاها علی ابیها و یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه، و یخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها و کان علی یکتب ذلک. [۲۵۱] .
حضرت امام صادق علیهالسلام میفرمایند: مادرم فاطمه علیهاالسلام پس از رحلت پدرش هفتاد و پنج روز زندگی کردند، ولی در این ایام بسیار محزون بود و در فراق پدر میسوخت. در طول این مدت جبرئیل به حضور زهرا میرسید، و او را در عزای پدر تسلیت میگفت، و دلش را از غصهها آرام
[ صفحه ۱۴۱]میساخت و از جایگاه پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و اخبار او آگاهش میکرد، حتی اخبار آینده را در مورد فرزندانش به اطلاع او میرسانید و امیرالمومنین علی علیهالسلام نیز آنها را مینوشت.
ما در فصل «ملائکه در حضور فاطمه» مطالب بیشتری در این زمینه آوردهایم، ولی آنچه از این حدیث در رابطه با موضوع بحث استفاده میگردد، اینکه: حضرت فاطمه علیهاالسلام با جبرئیل ارتباط مستقیم و مداوم داشت، و اخبار جهان مادی و جهان اخروی را از او دریافت میکرد و بدین وسیله میزان علم و اطلاع و آگاهیش محدود به زمان و مکان نبوده است، بلکه علم او خیلی گسترده و از علم الهی سرچشمه میگرفت.
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *