نامگذاری حضرت اسحاق و یعقوب

حضرت ابراهیم علیهالسلام و همسرش ساره، مدتها آرزوی داشتند صاحب فرزندی شوند، اما این آرزو و محققق نمیگشت. این زن و شوهر از تمام عوامل طبیعی مایوس بودند، زیرا ساره، همسر حضرت ابراهیم علیهالسلام در سن پیری به سر میبرد و به طور طبیعی زن در ایام پیری از آوردن فرزند مایوس است، [۳۲] لیکن خداوند تفضل نمود و به آنان فرزندی عطا فرمود. فرشتگان خدمت حضرت ابراهیم علیهالسلام رسیدند و به ایشان خبر دادند که به زودی دارای فرزندی خواهید شد. [۳۳] .
«و امراته قائمه فضحکت فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب» «قالت یا ویلتی االد و انا عجوز و هذا بعلی شیخاً ان هذا لشیء عجیب» [۳۴] .
ساره همسر حضرت ابراهیم علیهالسلام کناری ایستاده بود. از این سخن تعجب کرد و خندید. (یعنی ما و بچهدار شدن!) این امر عجیبی است». فرشتگان به همسر حضرت ابراهیم علیهالسلام نیز بشارت فرزنددار شدن را میدهند و در ضمن این بشارت، نام مولود آینده را نیز مطرح میکنند. میگویند: ما تو را به فرزندی که نامش «اسحاق» است بشارت میدهیم و برای آنکه برای او هیچ شکی نماند، به او بشارت میدهند که حضرت اسحاق علیهالسلام نیز فرزندی خواهد داشت و او را «یعقوب» معرفی میکنند.». [۳۵] .
در این واقعه، فرشتگان به بشارت فرزنددار شدن اکتفا نمیکنند و اسامی برگزیدهی حضرت حق برای این فرزندان را نیز مطرح
[ صفحه ۱۸]مینمایند. یعنی این سمت، مخصوص حضرت حق تبارک و تعالی است.
برگرفته از کتاب جرعه ای از کوثر نوشته آقای علیرضا سبحانی نسب

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *