نزدیکترین حالات زن در فرمایش حضرت فاطمه

روزی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) از اصحابش سو ال فرمود: زن چیست ؟ گفتند عورت (به معنای شرم و حیا است . حضرت فرمود: در چه زمان و چه حالتی او نزدیکتر به پروردگار خود می باشد؟ اصحاب جواب این سو ال را ندانستند. هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام این مطلب را شنید، فرمود: نزدیکترین حالت او به پروردگارش زمانی است که در اندرون خانه اش به سر می برد. رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است . (۲۵۶)
فاطمه علیها السلام مصداق آیات قرآن
بر اساس روایاتی که مورد قبول و اتفاق شیعه و سنی است حضرت فاطمه علیها السلام مصداق آیات متعددی از قرآن است که از آن جمله :
۱- مصداق خیر کثیر: خدای متعال در قرآن او را کوثر یا خیر کثیر نامید.
انا اعطیناک الکوثر… (۲۵۷).
اساس نزول آن ، سخن مشرکان در مورد پیامبر بود که خداوند پیامبر را به خیر کثیر از نسل فاطمه بشارت می دهد و شماتت کنندگان پیامبر را ابتر می نامد.
۲- مصداق آیه قدر: امام صادق علیه السلام در تفسیر و معنی آیه
انا انزلناه فی الیله القدر (۲۵۸)
فاطمه علیها السلام را معنی آن دانسته و مصداق کسی می داند که در شب قدر نازل شده است .
۳- مصداق آیه نسائنا در داستان مباهله که بین پیامبر (صلی الله علیه وآله ) و مسیحیان نجران پدید آمد، پیامبر از میان زنان و اقوام فقط حضرت فاطمه علیها السلام را مصداق آیه نسائنا قرار داد و بقیه را خارج کرد.
۴- مصداق آیه تطهیر:
انما یرید الله الیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تهیرا.(۲۵۹)
این آیه در مورد پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام نازل شد. بعد از نزول آهی – به گفته انس بن مالک – پیامبر شش ماه یا به روایتی تا آخر عمر شریفش هنگام طلوع فجر از خانه بیرون می آمد و رهسپار مسجد می شد و مرتب در آن هنگام مقابل در خانه فاطمه علیها السلام می ایستاد و می فرمود: اهل بیت من ! به یاد نماز باشید خداوند می خواهد از شما اهل بیت هرگونه پلیدی را دور کند. (۲۶۰)
۵- مصداق آیه ذی چ :
قل الا اساءلکم علیه اجرا الا الموده فی القری . (۲۶۱)
فاطمه علیها السلام از نظر خویشاوندی نزدیگترین ذی القربایی است که در قرآن مودت او در خواست شده است . این فاطمه است که خون پیامبر در رگهای او جاری است و بضعه رسول و پاره تن رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) است .
۶- مصداق آیه ایثار و اطعام :
و یوثررون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه (۲۶۲)
و مصداق آیه
و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. (۲۶۳)
فاطمه است که به همراه علی و فرزندانش و فضه افطاری خود را در راه خدا دادند و با آن روزه خود را افطار کردند. و این عمل شایسته سه روز پی در پی ادامه یافت .
۷- مصداق آیه اهل بیت : (۲۶۴) فاطمه علیها السلام مصداق کامل اهل بیت رسول خداست که در دامان وحی پرورش یافته ، و کاملترین افراد و عزیزترین آنها در نزد رسول خداست . در حدیث کساء می خوانیم که پیامبر (صلی الله علیه وآله ) کسانی خود را روی فاطمه علی و حسن و حسین علیه السلام انداخت و فرمود: خدایا اینان اهل بیت و خاندان من هستند و به ام سلمه فرمود: تو به خیر و نیکی هستی ولی از اهل بیت من نیستی .
۸- مصداق آیه :
لن تنالو البر حتی تنقوا مما تحبون . (۲۶۵)
این آیه اشاره به هدیه دادن آن حضرت در شب عروسی است . که در شب عروسی فقیری از آن حضرت درخواست لباس کهنه ای کرد که آن حضرت لباس نو خود را به آن فقیر هدیه داد.
۹- مصداق آیه :
مرج البحرین یلتفیان …(۲۶۶)
که این آیه در امر ازدواج فاطمه و علی علیه السلام است که ثمره این ازدواج لو لو و مرجان یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام هستند.
۱۰- مصداق آیه : ذریاتنا در تفسیر آیه
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما (۲۶۷)
رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) از جبرئیل درباره کلمات ازواج و ذریه و قره عین و اماما پرسید. جبرئیل گفت : مصداق ازواجنا، خدیجه و مصداق ذریه فاطمه و حسن و حسین قره عین و علی علیه السلام را مصداق امام ذکر کرد.
۱۱- مصداق آیه :
تتجافی جنوبهم عن …(۲۶۸)
می نویسند این آیه در شب زفاف فاطمه علیها السلام نازل شده است .
برگرفته از کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام )نوشته خانم حلیمه صفری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *