نظام احسن الهی و هدفداری عمومی

در نظام الهی که سراسر هستی بر اساس عدل و حکمت و هدفداری است، و کمبود و نقص و سستی در آن راه ندارد.
هر چیزی بر اساس علت و معلول پدید آمده و تداوم دارد.
هر چیزی دارای اهداف تکاملی ارزنده ای است، و چیزی بی هدف وجود ندارد هر چیزی دارای نظم و ترتیب خاص خودش بوده و در جایگاه بایسته خود قرار گرفته است که با هماهنگی و قانونمندی تمام اشیاء و عناصر:
نظم عمومی و دائمی و هماهنگ
هدفداری عمومی و دائمی و هماهنگ
قانونمندی عمومی و دائمی و هماهنگ
تحقق یافته و در سراسر نظام هستی، و در درون هر پدیده ای و هر ذره ای، عدل عمومی و دائمی و هماهنگ وجود دارد.
در چنین نظام أحسن و شگفتی آور که پروردگار آن خدای عاقل و حکیم است.
هر چیزی در جای خود قرار داده شده است
هر چیزی با طرح و برنامه و هدفداری دقیقی پدید آمده است.
چه نیکو و زیبا سرود شاعر که:
جهان چون خط و خال و زلف و ابروست
که هر چیزی بجای خویش نیکوست [۳۸] .
[ صفحه ۷۱]هیچ دانشمند متفکر بیولوژیستی نمی تواند بگوید:
چیزی در جایگاه مناسب خود قرار ندارد
و یا ابزار و وسائل متناسب با حیات و زیست خود را ندارد
یا اگر با چیز دیگری جابجا می شد بهتر بود که قرآن کریم می فرماید:
الذی احسن کل شی ء خلقه
(پروردگاری که هر چیزی را بهترین شکل ممکن آفریده است) [۳۹] .
و آنگاه که فرعون از موسی پیامبر پرسید خدای تو کیست؟
و در پاسخ گفت:
الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی
(خدمتی که هر چیزی آنچه لازمه ی حیات او بود به او داد و سپس او را هدایت فرمود) [۴۰] .
که باید گفت:
احسن تو به نظام أحسن خلقت
حمد تو را این چنین نظام سرشتی
در این نظام أحسن و حکیمانه، مسئولیت ها و وظائف، بین فرشتگان تقسیم شده است که کدام کاری را کدام فرشته انجام دهد؟
و کدام مسئولیت سبک یا سنگین در عهده ی فرشته باشد؟
و در نظام تکوین نیز، هر عضو و پیکری وظیفه و مسئولیت خاص خودش را دارد
چشم کار خود را می کند.
اعضاء جذب و دفع بدن، با هدایت غریزی و الهی بکار خود
[ صفحه ۷۲]مشغولند.
و هر یک مسئولیت خاصی بر عهده دارند.
و متناسب با همان مسئولیت طراحی و سازماندهی شدند.
که «بالعدل قامت السموات و الارض»
و شیرین سرود.
اگر یک ذرّه را برگیری از جای
خلل یابد همه عالم سراپای [۴۱] .
اگر عنصر نمک از طبیعت حذف شود یا عنصر اکسیژن نباشد، دیگر حَلَقات هستی و سلسله زندگی معطل است، در چنین نظام حکیمانه و هدفدار، همه موجودات در یک سیر تکاملی پایدار به طرف مراحل تکاملی در حرکتند زیرا:
آنچه لازمه ی و وجودشان می باشد دارند.
آنچه را که نیاز دارند موجود است.
و به آنچه که می خواهند برسند دسترسی پیدا می کنند.
از این رو توالد و تناسل، مرگ و زندگی، سوخت و ساز (متابولیسم) طبیعت، به گونه ای (أتُومات) و خودگردان تحقق می پذیرد و قوانین ثابت و جاودانه و لایتغیر الهی در همه چیز و همه جا حاکم است.
برگرفته از کتاب ره آورد مبارزات حضرت زهرا علیه السلام نوشته آقای محمد دشتی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *