وصیت فاطمه علیها السلام در مورد املاک

حضرت صدیقه طاهره علیها السلام داری هفت بستان بودند که وقف بنی هاشم و بنی مطلب فرموده و نظاره و سرپرستی بر آنها را به عهده مولا علی علیه السلام نهادند تا زمانی که ایشان در قید حیات هستند و بعد از ایشان بر عهده فرزندان خود به ترتیب سن آنها گذاشته شد و آن حضرت برای این امر وقفنامه ای نوشتند که مضمون آن چنین است :
بسم الله الرحمن الرحیم
این وصیتی است که فاطمه دختر محمد نسبت به بستان های هفتگانه خویش یعنی عواف ذلال مبیت یا میشب ، حسنی ، صافیه ، مشربه و ام ابراهیم ، به علی بن ابیطالب علیه السلام می نماید که پس از وفاتش حسن و پس از وفاتش حسن و پس از حسن به حسین و پس از حسین ، بزرگترین فرزند من ناظر به آنها خواهد بود و خدای تعالی و مقداد بن اسود و زبیر بن عوام را بر این وصیت شاهد می گیرم و علی علیه السلام این وصیت حضرت را مرقوم داشت .
همچنین در نسخه دیگری از وصیت حضرت فاطمه علیها السلام در مورد لوازم خانه آمده است که برای دختر جندب ، یعنی دختر ابوذر غفاری ، وصیت کرده است که چنین است : آن صندوق کوچکتر است و در اموال ، هر چه هست به او می دهید و نیز دو کفش من که از پوست است و فرش و جبه و تخت و متکاه دو قطیفه ، همه از آن او باشد. (۳۶۹)
برگرفته از کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام )نوشته خانم حلیمه صفری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *