پاسخ ابوبکر به خطبه حضرت فاطمه

ابوبکر که از سوئی شخصیت الهی زهرا (علیهاالسلام) را نمیتوانست انکار کند و میدانست نمیتواند به او نسبت دروغ بدهد، و از سوی دیگر در برابر احکام روشن قرآن مجال استدلال را بر خود تنگ میدید، مجدداً کوشید با تظاهر به ارادت و احترام نسبت به زهرا (علیهاالسلام) از او دلجوئی کند و اثرات کلام او را خنثی سازد، و نیز خود را در قضیه غصب فدک بیطرف نشان دهد و مسئولیت آن را به عهده مردم بگذارد که او را به عنوان خلیفه انتخاب کردهاند! بنابراین در پاسخ زهرا (علیهاالسلام) سر برداشت و گفت:
«خدا و رسول او راست گفتهاند، و دختر رسول خدا نیز راست میگوید که معدن حکمت و محل هدایت و رحمت و ستون دین و عین برهان است، درستی تو را و گفتار تو را انکار نمیکنم، این مسلمانان میان من و تو قضاوت کنند که خلافت را به عهده من گذاشتهاند و من به رای آنها آنچه را گرفتم، گرفتهام بدون زورگوئی و استبداد و خودخواهی و آنان شاهد این مطلبند!!».
برگرفته از کتاب فاطمه زهرا (س) بانوی بانوان نوشته آقای ابوالفضل گرمارودی

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *