پرونده ی باز فدک تا قیامت

فدک گرانسنگ امتحان
حدود ۱۴۱۳ سال پیش، فدک از سوی خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به بانوی دو جهان هدیه گردید، و چهار سالِ شیرین فدک در دوران حیات پیامبر صلی الله علیه و آله سپری شد. آتش حسدِ منافقین در این چند سال در جوش و خروش بود تا با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله شعله گرفت و جان و تن صاحب فدک را به آتش کشید. اکنون ۱۴۰۹ سال از روزهای مصیبت بار غصب حق فاطمه علیهاالسلام میگذرد، که چون زهر در حلقوم تاریخ اسلام ریخته شد.
فدک محک الهی بود که از همان اولین ساعت اعطای آن به فاطمه علیهاالسلام با عکسالعملهای موافق و مخالف روبرو شد. این برخوردها که در واقع بروز دهندهی باطن اعتقادی مردم بود ادامه پیدا کرد تا روزی که فدک غصب شد، و از آنروز گرانسنگی شد که عیار دوست و دشمن را محک زد، و آنچه مردم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله جرأت بروز آنرا نداشتند ظاهر شد، و هر کس نشان داد که به راستی از غصب فدک ناراحت است یا خرسند، و یا نسبت به آن بیتفاوت است و برای او ارزشی مثبت یا منفی ندارد که به دفاع از آن برخیزد و اظهار نظر کند.
برگرفته از کتاب اسرار فدک نوشته: محمد باقر انصاری

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *