کیفر اخروی دشمنان حضرت فاطمه

اگر به دقت به آیات قرآن مجید نظری بیفکنیم و رابطه برخی از آیات آن را در مورد حضرت زهرا مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید که پروردگار عالم عذاب دردناک و خوارکنندهای برای دشمنان آن حضرت وعده میدهد.
از جمله در آیهی ۶۱ سورهی توبه میفرماید: «و الذین یوذون رسولاللَّه لهم عذاب الیم؛ کسانی که پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله را اذیت میکنند به عذاب دردناکی گرفتار آیند.»
و در آیهی ۵۷ احزاب میفرماید: «ان الذین یوذون اللَّه و رسوله لعنهم اللَّه فی الدنیا و الاخره و اعدلهم عذابا مهینا؛ به یقین کسانی که به ایذا خدا و پیامبر میپردازند در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دور بوده، عذاب خوارکنندهای در انتظار آنان است.»
با توجه به بحثهایی که در همین فصل داشتیم و ثابت کردیم که «ایذا فاطمه علیهاالسلام ایذا خدا و پیامبر است» چنین نتیجه میگیریم که دشمنان فاطمه طبق همین دو آیه و آیات مشابه دیگر، در آتش ابدی که از قهر خدا سرچشمه میگیرد قرار خواهند گرفت.
و در حدیثی رسولخدا در این زمینه میفرمایند: هر کس با دشمنی فاطمه و اهلبیت من از دنیا برود کافر از دنیا رفته و بوی بهشت به مشام او نمیرسد و در پیشانی او مینویسند این شخص از رحمت خدا بدور است. [۴۲۵] (… من مات علی بغض آل محمد جا یوم القیمه مکتوب بین عینیه آیس من رحمهاللَّه، الا
[ صفحه ۲۵۲]و من مات علی بغض آلمحمد مات کافرا، الا و من مات علی بغض آلمحمد لم یشم رائحه الجنه.)
و در حدیث دیگری از طریق عامه از حضرت سلمان نقل شده که پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله در مورد دشمنان فاطمه علیهاالسلام فرمودند:
یا سلمان! ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها امیرالمومنین علیا و ویل لمن یظلم ذریتها و شیعتها. [۴۲۶] .
یا سلمان! وای بر آن ستمگرانی که به فاطمه و شوهرش علی امیرالمومنین ستم کنند؟! حتی وای بر آنان که بر فرزندان و شیعیان فاطمه جفا نمایند.
قابل توجه است که در این حدیث ضمن تعبیر امیرالمومنین بر حضرت علی علیهالسلام آن هم در مدرک معتبر اهلسنت، دشمنان فاطمه علیهاالسلام و شوهر و فرزندان و شیعیان را تهدید به کیفر و عذاب الهی مینماید، و میرساند که چنین افرادی روزگار سیاهی در پیشگاه خدا خواهند داشت.
[ صفحه ۲۵۳]برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *