گواهی عایشه در محبت پیامبر بر فاطمه

در تاریخ و حدیث از طریق اهلسنت و تشیع آمده است که رسولخدا مرتب دخترش فاطمه علیهاالسلام را میبوسید، بویژه گردن او را بیشتر بوسه میزد. عایشه این وضع را میدید و تعجب میکرد، سرانجام اظهار داشت: «یا رسولاللَّه! تو با فاطمه (دخترت) آنگونه رفتار میکنی که با دیگران چنین نیستی؟ من ندیدهام با کسی چنین رفتار عاطفی و محبتآمیز داشته باشی؟! پیامبر خدا صلی اللَّه علیه و آله میفرمود:
یا حمیرا! انه لما کان لیله اسری بی الی السما و کل اللَّه عزوجل بی جبرئیل فاوقفنی علی شجره من شجر الجنه… فتناولت ثمره من ثمرها فاکلتها فصارت نطفه فی صلبی فلما هبطت الی الارض واقعت خدیجه فصملت بفاطمه، فاذا اشتقت الی رائحه الجنه شممت فاطمه.
یا حمیرا: ان فاطمه لیست کنسا الادمیین و لاتعتل کما یعتللن.» [۶۸] .
[ صفحه ۴۲]ای حمیرا! [۶۹] هنگامی که من به معراج رفتم، جبرئیل مرا به درختی از درختان بهشت راهنمایی کرد، چون از میوهی آن تناول نمودم نیرویی در صلب من پدیدار شد و هنگام حضور با خدیجه، همان نیروی بهشتی به نطفهی فاطمه علیهاالسلام تبدیل گشت و لذا هرگاه من مشتاق بهشت و بوی آن گردم از طریق بوسیدن و بوییدن دخترم به این هدف نائل میگردم.
ای حمیرا! بدان که فاطمه علیهاالسلام مانند سایر زنان جهان نیست حتی او در عادت ماهانه نیز همانند سایر بانوان، خون حیض نمیبیند.
برگزیده کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا (س) نوشته آقای علی اکبر بابا زاده

روبات عترت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *